Drugi kwartał będzie również udany

Gościem w studiu TVN CNBC jest Andrzej Diakun, prezes
Elektrotimu. W wywiadzie prezes przedstawia wyniki osiągnięte w 1Q, obecną
sytuacje na rynku oraz dopasowaną do niej strategie spółki.

Wyniki osiągnięte w 1Q2012 przez Grupę Elektrotim są bardzo
dobre, zważając na to, że pierwszy kwartał jest sezonowo słabszy, gdyż przez
warunki pogodowe budowlanka „stoi”. Natomiast, tak jak prezes zapowiadał
wcześniej, w 2012 r. pierwszy kwartał miał być dobry i taki właśnie był. Przychody
ze sprzedaży wzrosły o 25%, zysk operacyjny – o przeszło 100%, a zysk netto zwiększył się o prawie 160%.
Prezes, uprzedzając kolejne pytanie ze strony redaktora prowadzącego wywiad,
zaznaczył, że według jego informacji 2Q powinien być równie dobry, natomiast
osłabienia w branży należy się spodziewać w drugiej połowie roku – za sprawą
zakończenia prac związanych z EURO2012.

Co do strategii Elektrotimu po EURO2012 prezes zaznacza, że
takie działania są już podejmowane. Spółce pomaga przy tym niszowość
działalności i bardzo wysoka wartość portfela zamówień. Jednym z etapów
przygotowań na cięższe czasy jest również wyprzedawanie spółek zależnych po
przeniesieniu ich działalności do Elektrotimu. Celem takiego działania jest
ograniczenie kosztów stałych, co pozytywnie wpłynie na bilans Grupy.
Działalność Infrabudu została już przeniesiona pod logo Elektrotimu.

Ostatnim tematem była sprawa dywidendy. Redaktor TVN CNBC
pomylił się co do jej wysokości (wyniesie nie 0,78 zł na akcję, ale 1 zł na
akcję), ale nie zmienia to faktu jest znacznej wysokości. Stopa dywidendy
przekroczy 10 proc. Jednocześnie Elektrotim posiada ponad 20 mln zł wolnej
gotówki.