Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 28.05.2012r.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. podaje do publicznej
wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby
głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A., które odbyło
się 28 maja 2012r.

1.Pan Krzysztof Folta: 1.504.364 głosów (26,75% liczby głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 15,10% udziału w ogólnej liczbie
głosów),

2.AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK: 979 236 głosów (17,41%
liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,83% udziału w ogólnej
liczbie głosów)

3.Pan Krzysztof Wieczorkowski: 820.385 głosów (14,59% liczby głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 8,24% udziału w ogólnej liczbie głosów).

4.Pan Mirosław Nowakowski: 607.000 głosów (10,79% liczby głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 6,09% udziału w ogólnej liczbie głosów),

5.Pani Ewa Folta: 400.000 głosów (7,11% liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu; 4,02% udziału w ogólnej liczbie głosów),

6.Pan Jan Walulik: 380.000 głosów (6,76% liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu; 3,81% udziału w ogólnej liczbie głosów).

7.LEGG MASON Akcji Skoncentrowany FIZ: 371.645 głosów (6,61% liczby
głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,73% udziału w ogólnej
liczbie głosów)

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wzięli udział
akcjonariusze posiadający 5.622.963 akcje, uprawniające do 5.622.963
głosów, co stanowiło 56,46% udziału w kapitale zakładowym ELEKTROTIM
S.A. wynoszącym 9.959.159,00 zł.