Czas: 18 lipca 2012 r.
Miejsce: Warszawa

Temat: Przedstawienie perspektyw Grupy dzięki przejęciu spółki Zeus

Goście: 6 dziennikarzy, 26 analityków

ELEKTROTIM przejmuje, by rosnąć szybciej

ELEKTROTIM zawarł umowę na mocy której stał się właścicielem 1,202 mln akcji spółki ZEUS, stanowiących 69,53 proc. kapitałów spółki. Zeus obsługuje takie segmenty rynku jak energetyka, kolej, telekomunikacja, wojsko i lotnictwo. Zatrudnia blisko 70 osób. Koszt nabycia pakietu to 5,46 mln zł. Transakcja pozwoli wykorzystać wiele synergii.

W ubiegłym roku Zeus S.A wypracował 22,9 mln zł przychodów, 0,9 mln zł zysku operacyjnego i 0,3 mnl zł zysku netto. W 2010 roku było to odpowiednio 25,1 mln zł przychodów, 1,3 mln zł zysku operacyjnego i 1,1 mln zł zysku operacyjnego. Konsolidacja wyników finansowych Elektrotimu i Zeusa nastąpi od 1 sierpnia 2012. Zarząd Zeusa spodziewa się, że w 2012 roku nowy podmiot w Grupie Elektrotimu wypracuje około 40 mln zł przychodów przy wyniku netto na poziomie około 2-3 mln zł.

– Oczekiwany przez nas wzrost wyników Zeusa wynika z tego, że na obsługiwanych przez spółkę segmentach rynku dużo się obecnie dzieje i do pozyskania jest spora liczba kontraktów. Zakładamy, że w kolejnych latach Zeus powinien przynosić około 20-30 mln zł przychodów i 1-2 mln zł zysku nettoskomentował Andrzej Diakun, Prezes Zarządu Elektrotim S.A.

Nasz ruch można nazwać wzmocnienie terytorialnym, przede wszystkim gałęzi usług związanych z energetyką.Dla nas to po prostu możliwość zapewnienia ELEKTROTIM-owi rozwoju i stabilnej sytuacji rynkowej. Dzięki efektowi synergii w pełni wykorzystamy potencjał, jak i doświadczenia posiadane przez Zeusa.podkreśliłAndrzej Diakun.

Obecnie wartość portfela zamówień dla Grupy Elektrotimu to ponad 150 mln zł. Wzmocniona o Zeusa Grupa Elektotimu może osiągnąć około 200 mln przychodów ze sprzedaży. Prezes ocenia, że 2013 rok powinien być również pomyśly. Motorami wzrostu w najbliższej przyszłości powinny być segmenty: energetyczny i przemysłowy. Elektrotim planuje rozwijać ofertę związaną z energetyką.

Raport bieżący o zakupie Zeus S.A.

/wp-content/uploads/tl_files/pliki/1.JPG