W rozmowie w studiu TVN CNBC prezes Elektrotim SA, Andrzej
Diakun, omówił sytuację związaną z przejęciem pomorskiej spółki Zeus SA. Prezes
Diakun zaznaczył, że akwizycja pozwoli na dywersyfikację terytorialną sprzedaży
w Polsce oraz obniżenie kosztów bezpośrednich na terenie województwa.

Dowiedz się więcej z TVN CNBC