Rusza VI edycja konkursu dla młodzieży „Elektryzująca Pasja”

Już we wrześniu 2012r. rozpocznie się
VI edycja konkursu „Elektryzująca Pasja”. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o
profilu technicznym będę mieli ok. 6 miesięcy na przygotowanie autorskich projektów,
które obrazować mają ich niebanalne pasje i zainteresowania. Twórcy najbardziej
innowacyjnych prac konkursowych otrzymają wartościowe nagrody, a ich projekty zostaną
przedstawione w Galerii Pasjonatów – wystawie najlepszych prac konkursowych.

Ideą
programu jest zachęcenie młodych pasjonatów do
aktywności i stworzenie im warunków do promocji innowacyjnych projektów.
Uczniowie, poprzez udział w zmaganiach konkursowych, mają szansę na zdobycie
wyższych kompetencji zawodowych oraz szybsze odnalezienie się na rynku pracy,
po ukończeniu szkoły m.in. poprzez umożliwienie im odbywania praktyk, staży i kontaktu
z firmami poszukującymi właśnie młodych pasjonatów: twórców, odkrywców i
projektantów.

Zadanie konkursowe polega na
przygotowaniu innowacyjnego projektu, obrazującego wyjątkową pasję ucznia.
Praca
spełnić musi ściśle określone kryteria konkursowe m.in. wymogi dotyczące innowacyjności
i wynalazczości. W poprzednich latach uczestnicy
konkursu zaskakiwali swoją kreatywnością, prezentując m.in. zdalnie
sterowane ramię robota, głośnik plazmowy, bezprzewodowy węzeł radiowy, projekt
podwodnej latarki, czy projekt muzyki elektronicznej. Do tej pory programem
objęto ponad 2,5 tys. uczniów z całej Polski. W ramach pięciu edycji
zgłoszonych zostało 147 projektów. Organizatorzy, w trakcie 5 lat, przyznali 47
nagród i wyróżnień. Do konkursu przystąpiły już szkoły z województwa śląskiego,
wielkopolskiego, mazowieckiego i opolskiego, obecnie celem jest poszerzenie
zasięgu działań konkursowych i zachęcenie kolejnych szkół do włączenia się w
program wspierania młodych pasjonatów.

Jak mówi
Andrzej Diakun, Prezes ELEKTROTIMU:

Szukamy
uczniów, którzy często w zaciszu domowym tworzą
wynalazki, projektują i realizują swoje pasje, i do tej pory nie mieli okazji
zaprezentować ich szerszej publiczności.
Zależy nam, żeby młodzi ludzie mieli odwagę i chęć
podejmowania nowych inicjatyw.
Elektrotim wraz z partnerami m.in. Wydziałem Edukacji, firmą Energopol
TP-Elbud i Polskim Stowarzyszeniem Elektroinstalacyjnym doradza, jak hobby
przekształcić w przyszły zawód, stawiając na innowacyjność i kreatywne
myślenie.
Celem
„Elektryzującej Pasji” jest – pod pozorem zabawy, konkursu i rywalizacji –
pogłębianie wiedzy eksperckiej oraz budowanie kompetencji zawodowych”.

Uczniowie,
pracując kilka miesięcy w roku nad danym tematem, nabywają konkretne
umiejętności. Następnie jury, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele szkół
wyższych i Centrum Kształcenia Praktycznego wybiera najbardziej innowacyjne
projekty.

OPIS ZWYCIĘSKICH PRAC

W poprzedniej, V edycji
Elektryzującej Pasji o tytuł Największego Pasjonaty 2012
roku
walczyli uczniowie z 11 szkół ponadgimanzjalnych m.in. z Wrocławia,
Warszawy, Katowic, Wałbrzych i Kędzierzyna-Koźle.
Laureatem I miejsca został Krzysztof Chrzanowski z
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w
Warszawie
. W swojej pracy konkursowej „Mechanatio Armus” (ramię robota) uczeń II klasy
połączył szeroką wiedzę techniczną z innowacyjnym podejściem do tematu. Stworzył proste w
sterowaniu ramię robota, z możliwością wykonywania precyzyjnych ruchów. W nieodległej przyszłości chce stworzyć również pojazd hybrydowy
i inteligentnego robota gąsiennicowego.

Druga nagroda trafiła w ręce Jarosława Waryszewskiego, z Zespołu
Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie
. Jego „urządzenie dydaktyczno–pomiarowe” to efekt ponad rocznej
pracy, mającej na celu stworzenie stanowiska badawczego do
szkolnego laboratorium. Urządzenie umożliwia nawet
mniej doświadczonym adeptom elektroniki lepsze zrozumienie zasad działania
układów cyfrowych i analogowych.

Trzecie
miejsce w konkursie przyznano Michałowi Jastrzębskiemu z Zespołu Szkół Teleinformatycznych i
Elektronicznych we Wrocławiu
za
„Przełącznik awaryjnego zasilania pompy C.O. (UPS)”. W swojej pracy uczeń
udowodnił, że pasja w połączeniu z otwartością na techniczne potrzeby
człowieka, może pomóc w codziennym życiu. Stworzone przez niego urządzenie
UPS znalazło zastosowanie w domowej kotłowni i dobrze się sprawdza w
sytuacjach, kiedy zabraknie prądu.

W
2012 r. jury przyznało również trzy wyróżnienia. Michał
Klimowicz
z Zespołu Szkół Politechnicznych z Wałbrzycha został nagrodzony za
projekt „BLS-CT”. Autor stworzył urządzenie, które pokazuje, czy ćwiczenia ratunkowe: uciśnięcia
klatki piersiowej oraz głębokość oddechów ratunkowych, wykonywane na fantomie
są poprawne. Przyrząd może służyć instruktorom ratownictwa medycznego. Paweł
Piekarski
z Zespołu Szkół
Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocław
otrzymał nagrodę za
projekt „Pomocna łapa”. Jest to urządzenie, które dzięki specjalnej aplikacji
na telefon komórkowy i przekaźnikowi bezprzewodowemu, umożliwia bezgłosowe
wydawanie komend wyszkolonemu psu. Mogą z niego skorzystać osoby
niepełnosprawne, mające problemy z mową. Krzysztof
Patraś
z Zespołu Szkół
Elektryczno-Telekomunikacyjnych z Kędzierzyna-Koźle
otrzymał nagrodę za
projekt „Transformator Tesli SSTC”. Autor zbudował transformator
powietrzny, który umożliwia wytwarzanie wysokiego napięcia.

EFEKTY
I EWALUACJA DZIAŁAŃ

Program przynosi wymierne efekty dla każdej ze
stron zaangażowanej w działania.

Przede wszystkim jego charakter edukacyjny powoduje, iż zwiększa się wiedza
praktyczna i teoretyczna uczniów z zakresu zarządzania projektami. Realizowane
działania umożliwiają rozwój kompetencji „miękkich” (umiejętności
komunikacyjnych, organizacyjnych, pracy w grupie) oraz rozwój kompetencji „twardych”
(związanych z techniką i dziedzinami pokrewnymi). Dodatkowo najlepsze projekty,
ich autorzy oraz szkoły są promowane w środowisku lokalnym i branżowym. Osiągane
korzyści dla firm i partnerów zaangażowanych w projekt są mierzone w
perspektywie długofalowej. Należą do nich m.in. wzrost rozpoznawalności marek wśród młodych, którzy są potencjalnymi
pracownikami, wzrost zatrudnienia wykwalifikowanej kadry na stanowiskach
technicznych oraz dodatkowo – pozytywny wizerunek firm i instytucji jako
inwestorów społecznie odpowiedzialnych w biznesie. Ważnym elementem programu
jest jego elastyczność i nastawienie na aktywną współpracę ze szkołami.

Po zakończeniu każdej edycji działań przeprowadzane
są badania wśród kadry pedagogicznej i uczniów, które mają za zadanie oceną
realizacji programu i wyróżnienie elementów najbardziej wartościowych, jak i
tych które wymagają poprawy.

Na tej podstawie tworzony jest szczegółowy plan działań na następny rok.
Organizatorzy planują już działania na rok 2013 rozwój programu i włączenie
w działania kolejne miasta, szkoły oraz
partnerów społecznych.

OPIS PROGRAMU

Każda edycja konkursu, realizowanego
nieprzerwanie od 5 lat, składa się z następujących etapów:

 • Organizacja spotkań z
  uczniami i kadrą pedagogiczna w szkołach
  , w celu
  zachęcenia do udziału i przedstawienia zasad konkursu.
 • Akcja informacyjna m.in.
  mailingi, newslettery, gazetka konkursowa, mające na celu przybliżenie
  uczniom celu, idei, terminów i zasad konkursu.
 • Przygotowanie
  projektów przez uczniów, nad którymi opiekę sprawują specjalnie na tę
  okazję wybrani koordynatorzy
  konkursowi
  – nauczyciele, którzy inspirują, podpowiadają i koordynują
  przygotowanie prac konkursowych w poszczególnych szkołach.
 • Zgłoszenia prac na
  konkurs, obrady jury konkursowego.
 • Gala Finałowa i
  Galeria Pasjonatów
  – wręczenie nagród oraz
  organizacja wystawy najlepszych prac konkursowych.

INICJATOR DZIAŁAŃ

Pomysłodawcą
konkursu jest firma Elektrotim, która zainicjowała działania pięć lat temu.
Wtedy też do konkursu zgłosiły się 3 wrocławskie szkoły. Jak
mówi Andrzej Diakun, Prezes Elektrotim SA.: „Wszystko zaczęło się w 2007 r., kiedy ruszyła pierwsza edycja konkursu.
W związku z pozytywnymi opiniami kadry pedagogicznej szkół postanowiliśmy go
kontynuować i rozwijać, obejmując zasięgiem kolejne miasta i szkoły. W V edycji
uczestniczyło aż jedenaście szkół z
sześciu miast”. Dziś Elektrotim przekonuje inne firmy i instytucje,
że warto wspierać prawdziwych pasjonatów. „Jak pokazały
badania przeprowadzone przez nas w szkołach – jeszcze na etapie nauki istnieje
duża potrzeba pogłębiania wiedzy praktycznej, która ułatwia uczniom szybsze
odnalezienie się na rynku pracy. Mimo że na rynku wciąż brakuje specjalistów z wykształceniem
technicznym, wielu absolwentów tych kierunków nie potrafi odnaleźć się w
pierwszej pracy. Dlatego jeszcze na etapie nauki chcemy docierać do młodych z
informację, jakie umiejętności zawodowe są najbardziej cenione przez pracodawców
mówi Prezes Diakun.