Elektrotim,
specjalizujący się w wykonawstwie instalacji elektrycznych, został dopuszczony
do kolejnego etapu prywatyzacji Elektromontażu Poznań (EP). Spółka jako jedyna
złożyła wiążącą ofertę nabycia prawie 42 proc. akcji wielkopolskiej firmy.
Negocjacje Elektrotimu ze Skarbem Państwa ruszą w maju. Prawo pierwokupu mają
jednak dwaj obecni akcjonariusze (Budimex i Bank Handlowy). Elektrotim chce
jednak odkupić akcje także od nich.

Czytaj więcej