Firmy elektroinstalacyjne
Po wynikach za I półrocze

Generalnie wyniki firm operujących w segmencie elektroinstalacji i
elektroenergetyki potwierdziły trendy panujące na rynku budownictwa
ogólnego.

Zobacz raport