Rekordowy rok Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

W IV kwartale 2011 roku Grupa ELEKTROTIM
zanotowała 65,9 mln zł przychodów (wzrost o 41,5 proc. wobec IV kwartału 2010
r.) i ponad 6,2 mln zł zysku operacyjnego (+ 76,1 proc.). Rentowność netto
wzrosła jeszcze bardziej, zysk netto skoczył bowiem o aż 361,3 proc., do ponad
5,2 mln zł. W rezultacie w całym 2011 roku Grupa ELEKTROTIM wypracowała
najlepsze wyniki finansowe w swojej historii. Skonsolidowane przychody wzrosły
o 63 proc. w stosunku do roku 2010, osiągając 189,7 mln zł. Wynik operacyjny
zwiększył się o 113,3 proc., do blisko 11,5 mln zł. ELEKTROTIM wygenerował
jednocześnie 9,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Jest to skok o 152,1
proc. w porównaniu do rezultatu zanotowanego w 2010 r. Wypracowany zysk netto
na akcję (tzw. EPS) wzrósł z 0,38 do 0,96 zł.

Tak dobre
wyniki to rezultat właściwej, przyjętej w roku 2008, strategii sprzedaży

komentuje Andrzej Diakun, Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Bardzo
optymistycznie rozpoczął się również rok bieżący. Wartość portfela zamówień
Grupy na jego początku wynosiła 172 mln zł. To o prawie 60 proc. więcej niż w
analogicznym okresie roku 2011. Portfel ELEKTROTIM S.A. na początku stycznia
2012 roku miał wartość 136 mln zł, o 81% więcej niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego.

Zdaniem Prezesa
ELEKTROTIM S.A., w pierwszej połowie tego roku przychody ze sprzedaży będą
wyższe od osiągniętych po sześciu miesiącach ubiegłego roku, natomiast w ujęciu
rocznym wyniki jednostkowe i skonsolidowane powinny być porównywalne do
rezultatów osiągniętych za rok 2011.

Na rachunkach
ELEKTROTIM S.A. znajdowało się na koniec minionego roku 32,2 mln zł środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów. Po wypłaceniu 0,7 zł dywidendy z zysku za 2010
rok (łącznie 6,9 mln zł), spółka podtrzymuje politykę dywidendową wypłaty 5-10
proc. kapitalizacji giełdowej. Obecnie wynosi ona około 90-100 mln zł, a
kapitał spółki dzieli się na niespełna 9,96 mln akcji.

ELEKTROTIM S.A.

Wrocławska firma działająca w branży
budowlanej, specjalizująca się w wykonawstwie instalacji i sieci elektrycznych.
Spółka sprzedaje swoje produkty na rynku budownictwa ogólnego,
elektro-energetycznego, przemysłowego oraz wojskowego. Akcje ELEKTROTIM S.A.
notowane są od kwietnia 2007 r. na GPW. Grupa Kapitałowa składa się obecnie z
pięciu podmiotów: ELEKTROTIM S.A., Procom System S.A., Infrabud Sp. z o.o.,
Elektrotmont-Beta S.A. oraz Mawilux Sp. z o.o. Dodatkowe informacje dostępne są
na www.elektrotim.pl oraz pod adresem https://pandl.pl/aktualnosci/tag/Elektrotim.html.