Kontynuowane są wzrosty po udanej obronie linii spadkowej w rejonie 10,45. Powodem wcześniejszych spadków było przebicie wsparcia 12,60, które utrzymywało kurs od listopada 2010. W chwili obecnej jest to miejsce najbliższego oporu, który pod warunkiem utrzymania w dalszym stopniu takiej dynamiki, zostanie przetestowany podczas najbliższych sesji.

W dniu dzisiejszym analitycy DM Trigon wydali rekomendację kupuj z ceną docelową 15 zł.

O powodach wydania takiej rekomendacji można dowiedzieć się z fragmentów opublikowanego rapotu:

„Wysoki backlog i pozyskiwanie kontraktów
z wyższą marżą pozwalają prognozować dynamiczną poprawę wyników już od
II kwartału br. Z kolei brak istotnych akwizycji przy wysokich zasobach
gotówkowych daje nadzieję na kontynuowanie polityki dywidendowej i
wypłatę z zysku 2010 r. oraz lat kolejnych”

„Zważywszy na spodziewany wzrost zysków Elektrotimu w następnych
kwartałach oraz całym 2011 r., a także lepsze perspektywy
średnioterminowe dla firm elektroenergetycznych, szczególnie o
unikalnych kompetencjach i działających niszowo (np. na rynku
infrastruktury lotniczej, zarówno cywilnej jak i wojskowej), traktujemy
ostatnie spadki kursu jako nieuzasadnione i tym samy stwarzające okazję do zakupu akcji spółki po atrakcyjnych cenach”

Najbliższe wsparcie: 10,45

Najbliższy opór: 12,60

[Dowiedz się więcej]