Czas:
19 maja 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Omówienie wyników
finansowych za I kwartał 2011 r. oraz przedstawienie zamiarów na
kolejne okresy
Goście: 3 dziennikarzy,
17 analityków

Elektrotim idzie na rekord

Bieżący rok jest rekordowy dla Elektrotimu. Najwyższe w historii są nie tylko przychody i wyniki finansowe, ale również wartość zamówień na przyszłe okresy.

Skonsolidowane przychody Elektrotimu wzrosły w pierwszym kwartale 2011 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 93 proc., do 26,16 mln zł. Strata operacyjna zmniejszyła się o 35 proc., do 1,07 mln zł. Strata netto grupy kapitałowej zmalała o 24 proc., do 0,84 mln zł. Rezultaty na poziomie zyskowności są jednak realnie zdecydowanie lepsze.

– Nominalnie wyniki nie są porównywalne do tych sprzed roku. Od połowy zeszłego roku sygnalizowaliśmy bowiem, że od początku 2011 roku zaczniemy księgować w koszty pierwszego kwartału niewykorzystane urlopy pracownicze. To obniżyło wyniki o około 320 tys. zł. Dokonaliśmy również przeszacowania wartości wierzytelności o około 480 tys. zł. Z wyników uzyskanych w pierwszych kwartale jesteśmy zadowoleni i są one zgodne z naszymi oczekiwaniami. Obecny rok będzie dla nas bardzo dobry pod względem wyników – zapewnia Andrzej Diakun, prezes Elektrotim S.A.

Portfel zamówień Grupy Elektrotim miał na dzień 1 kwietnia 2011 roku rekordową wartość 146,3 mln zł wobec 77,6 mln zł rok wcześniej. Według najnowszych danych Elektrotim S.A. ma w portfelu kontrakty warte 113,7 mln zł, Procom-System – 22,2 mln zł, Elektromont-Beta – 4,6 mln zł, a Mawilux – 11,3 mln zł.

Spodziewamy się, że portfel zamówień w najbliższym czasie jeszcze znacząco wzrośnie – zapowiada Andrzej Diakun. Jego zdaniem, obecny rok będzie wprawdzie trudny ogólnie w branży elektroinstalacyjnej,ale ci, którzy posiadają wartościowe produkty dla klientów, będą dobrze zarabiać.
– W tej grupie jest Elektrotim – mówi prezes Diakun..

Elektrotim zamierza wypłacić 70 gr dywidendy na akcję z zysku za 2010 rok. Oznacza to stopędywidendy około
7 proc.

– Zrealizowaliśmy cele emisyjne z 2007 roku. Utrzymujemy 30-40 mln zł wolnej gotówki. Wszystkie akwizycje, jakie przeprowadziliśmy, są niezwykle udane. Dzięki efektom synergii i naszym umiejętnościom, zyski z nich osiągane są wielokrotnie wyższe niż cena zakupu. Nie przepłacamy, więc na razie odstąpiliśmy od zakupu Elektromontażu
Poznań
– wyjaśnia Andrzej Diakun. Dodaje, że bardzo dobre perspektywy grupy i rekordowe wyniki osiągane już obecnie, stoją w sprzeczności z zachowaniem notowań w ostatnich dniach. Dzięki temu inwestorzy z GPW w Warszawie mają możliwość zakupu akcji po bardzo atrakcyjnych cenach.

[Prezentacja z konferencji]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/ETM_A2.JPG