Czas:
24 sierpnia 2011 r.

Miejsce:
Warszawa

Temat:
Przedstawienie i omówienie wyników finansowych za I półrocze
2011 roku oraz perspektyw spółki i branży na kolejne okresy

Goście:
20 analityków, 6 dziennikarzy

Elektrotim
notuje rekordowe zyski
i z optymizmem patrzy w przyszłość

Najwyższa
w historii wartość zamówień przekłada się na rekordowe wyniki
finansowe. Najbliższe kwartały mają być równie udane.

Skonsolidowane
przychody Elektrotimu wzrosły w pierwszym półroczu rok do roku o
82 proc., do 75,2 mln zł. Wykonawca robót elektroinstalacyjnych
utrzymuje więc wysokie tempo wzrostu, które wykazał w wynikach
pierwszego kwartału. Wtedy przychody skoczyły o 93 proc., do 26,16
mln zł, a strata operacyjna zmniejszyła się o 35 proc., do 1,07
mln zł. W całym minionym półroczu Grupa Elektrotim wykazała już
ponad 2,2 mln zł zysku operacyjnego, podczas gdy w analogicznym
okresie 2010 roku było to blisko 0,6 mln zł na minusie. W
rezultacie skonsolidowany zysk netto za I półrocze wyniósł 1,9
mln zł, czyli 262 proc. powyżej wartości sprzed roku. Skala
pozytywnych tendencji na poziomie zyskowności jest realnie jeszcze
wyższa, m.in. z powodu zmian w polityce rachunkowości.


Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych przez nas wyników, które
pokazują poprawne tendencje w każdym aspekcie. Obecny rok powinien
być dla nas rekordowy w całej historii

powiedział zebranym Andrzej Diakun, prezes Elektrotim S.A.

Rekordowy
jest też portfel zamówień Grupy Elektrotim, który na 1 lipca 2011
roku opiewał na 182,5 mln zł wobec około 80 mln zł rok wcześniej.
Według najnowszych danych Elektrotim S.A. ma w portfelu kontrakty
warte 145,8 mln zł, Procom-System – 25,2 mln zł, Elektromont-Beta
– 2,8 mln zł, a Mawilux – 17,4 mln zł.


To jeszcze nie jest maksimum naszego back-logu. Statystycznie około
60 proc. zamówień realizujemy w trakcie 6 miesięcy. Na tej
podstawie analitycy mogliby oszacować naszą sprzedaż w 2011 roku
na poziomie 150-180 mln zł. Jednocześnie warto zauważyć, że
jeszcze przez kilka lat będziemy obserwować krotko okresowe zmiany
popytu i podaży. Dlatego bardzo istotny jest dobór produktów i
cen. To wychodzi nam bardzo dobrze, dzięki czemu nie doświadczamy
problemów z nieoszacowanymi kosztami, co odczuwa wielu konkurentów

zapewnił prezes Elektrotim S.A.

Prezes
Andrzej Diakun dodał, że perspektywy segmentów budownictwa, na
których Elektrotim opiera swoją działalność, SA bardzo dobre.
Chodzi m.in. o sieci elektroenergetyczne, projekty telekomunikacyjne,
inwestycje w wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, a także
budowę lotnisk. Bardzo dobre perspektywy grupy i rekordowe wyniki
nie są jednak odzwierciedlone w notowaniach Elektrotim S.A. na GPW.


Oceniam
to jako szansę dla tych inwestorów, którzy chcieliby bardzo dobrze
zarobić w długim okresie. Tym bardziej, że pięć lat obecności
na giełdzie wypłaciliśmy już 3,7 zł dywidendy na akcję [42,5
proc. obecnego kursu], a w kolejnych latach zamierzamy wypłacać
5-10 proc. kapitalizacji spółki. Jesteśmy przejrzyści,
kontrolujemy ryzyko i marże, a do biznesu podchodzimy racjonalnie.
Kolejne 4 kwartały, które jesteśmy w stanie oszacować, powinny
być dla nas bardzo dobre. Nasi akcjonariusze mają więc wiele
powodów do zadowolenia

– powiedział Andrzej Diakun.