Amica w dwóch transzach uplasowała obligacje o wartości 12 mln zł.

[dowiedz się więcej]