Raport Bieżący nr 6/2018

Zarząd Excellence S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja 2018
roku powziął informację o podjęciu uchwały przez Zarząd Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych SA o dokonaniu podziału akcji Spółki,
który nastąpi w dniu 25.05.2018 roku. Podziałowi papierów wartościowych
będzie podlegało 7.886.500 akcji zarejestrowanych w KDPW w stosunku
1:10. Po dokonaniu podziału liczba papierów wartościowych spółki
zarejestrowanych w KDPW wyniesie 78.865.000 akcji.

Tym samym zostanie dokonane obniżenie wartości nominalnej każdej
akcji Excellence S.A. z 1,00 zł (jednego złotego 00/100) do 0,10 złotych
(dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Excellence S.A.
składających się na kapitał zakładowy z 15.773.000 (piętnastu milionów
siedmiuset siedemdziesięciu trzech tysięcy) akcji do 157.730.000 (stu
pięćdziesięciu siedmiu milionów siedmiuset trzydziestu tysięcy) akcji.30440738_0311-2018_uchwala_kdpw_21052018-0.pdf