Najbliższe wydarzenia

Excellence

maj 30, 2018

Raport Bieżący nr 7/2018

Zarząd spółki pod firmą EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości
Lipa działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie art.
4021§1, Art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
(ZWZ), które odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w
miejscowości Lipa 20A.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ.30507006_ZWZ_2018_Projekty_uchwal-1.pdf

30507006_ZWZ_2018_pelnomocnictwo-2.pdf

30507006_ogloszenie_ZWZA_2018-0.pdf