Raport bieżący z plikiem 2/2018

Zarząd spółki pod firmą EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości
Lipa działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie art.
402ą§1, Art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
(ZWZ), które odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w
miejscowości Lipa 20A.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ.30507127_ZWZ_2018_Projekty_uchwal.pdf

30507127_ZWZ_2018_pelnomocnictwo.pdf

30507127_ogloszenie_ZWZA_2018.pdf