Najbliższe wydarzenia

Excellence

cze 29, 2018

Raport Bieżący nr 8/2018

Zarząd Spółki Excellence S.A. podaje do publicznej wiadomości treść
uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. w
dniu 29 czerwca 2018 r.


30756884_protokol_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_29.06.2018-0.pdf