Raport bieżący 4/2018

Zarząd Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa przekazuje do
publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca
2018 r.:

1. Marcin Ciecierski

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 56 100 370

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 112 200 740

– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 75,21%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 47,42%

2. Dariusz Polinceusz

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 18 487 130

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 36 974 260

– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 24,79%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 15,63%