Fabrity Holding podsumowuje pierwszą połowę 2023 roku

Grupa Fabrity Holding (wcześniej K2 Holding) utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przychodów operacyjnych. Trwający przegląd opcji strategicznych dla segmentu marketingowego powinien zakończyć się w drugim półroczu.

W pierwszej połowie 2023 roku Grupa Fabrity Holding bez segmentu marketingowego (spółki zależne Agencja K2 i K2 Precise zakwalifikowane zostały jako aktywa przeznaczone do sprzedaży) odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 26% rdr, do 31,5 mln zł, a przychodów operacyjnych o 28% rdr, do 28,4 mln zł. Z kolei wynik EBITDA zniżył się o 0,5 mln zł, do 3,7 mln zł, a zysk operacyjny o 0,4 mln zł, do 2,5 mln zł. W drugim kwartale nastąpiło istotne umocnienie złotego względem euro, które jest walutą rozliczeniową dla mniej więcej połowy przychodów software house’u Fabrity. Standardy rachunkowości wymusiły dodatkowo przeszacowanie należności jeszcze niezafakturowanych. Dodatkowo kilka większych projektów segmentu software było w fazie przygotowania do wdrożenia, co w naturalny sposób obniżało ich rentowność.

Była to sytuacja jedynie przejściowa, a na drugie półrocze spodziewamy się wyraźnego wzrostu generowanych wyników. Zatrudniamy około 220 osób, a wszyscy są zaangażowani w poszczególne projekty, nie ponosimy kosztów tzw. „ławki”. To pokazuje nasze przewagi i siłę biznesową, nawet w sytuacji spowolnienia rynku software-development. Potrafimy nadal dynamicznie rosnąć i realizować bardzo ciekawe projekty dla dużych, stabilnych klientówwskazuje Tomasz Burczyński, Prezes Zarządu spółki Fabrity oraz Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

W segmencie czatbotów minione miesiące obfitowały w zdobywanie kolejnych kamieni milowych. W drugim kwartale br. rozpoczęły się testy produktu PerfectBot GPT, opartego o modele językowe OpenAI. Objęły one blisko stu klientów z USA, Kanady, Wlk. Brytanii, Australii i Nowej Zelandii.

Sztuczna inteligencja i duże modele językowe stworzyły nowe możliwości dla naszego PerfectBota. Wśród klientów testujących wczesną wersję PerfectBota GPT są m.in. średniej wielkości sklepy internetowe oparte o platformę Shopify, a spółka obecnie koncentruje się na rozwoju produktu na podstawie gromadzonego od nich feedbacku. Rozpoczęcie komercjalizacji przewidziane jest już na czwarty kwartał mówi Paweł Wujec, Prezes Zarządu Fabrity Holding.

Grupa Fabrity Holding zanotowała w pierwszym półroczu wraz z segmentem marketingowym  zbliżony poziom rdr przychodów ze sprzedaży usług (56 mln zł), 16-procentowy wzrost przychodów operacyjnych (do 38,1 mln zł) oraz spadek wyniku EBITDA do 4,8 mln zł i zysku operacyjnego do 3,6 mln zł. Spadek ogólnych przychodów segmentu marketingowego wynika wprost ze zmiany struktury przychodów: segment marketingowy wykazuje coraz wyższy udział przychodów ze sprzedaży profesjonalnych usług cyfrowych (SEO, social media, martech) przy zmniejszeniu znaczenia pośredniczenia w zakupie kampanii medialnych oraz produkcji zewnętrznych.

Wyniki spółek zależnych  K2 Precise i Agencja K2 przedstawiamy w sprawozdaniu skonsolidowanym jako wynik grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży, a z kolei wynik netto spółki PerfectBot ujmujemy w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności, co wynika z uwzględnienia 50-procentowego udziału Grupy Kapitałowej Fabrity Holding w kapitale tej spółki wskazuje Artur Piątek, Wiceprezes Fabrity Holding S.A.

Spółka K2 Precise, specjalizująca się w dostarczaniu usług kompleksowego wsparcia marketingowego, zanotowała w pierwszym półroczu nieznaczny spadek zysku, głównie ze względu na inwestowanie w strategicznie ważne kierunki rozwoju – firma koncentruje się na synergicznym wykorzystaniu mediów, SEO & content marketing oraz MarTech. 

W spółce zależnej Agencja K2 Sp. z o.o., działającej pod marką K2 Create, pierwsze półrocze naznaczone było czasową dekoniunkturą na rynku reklamy. Spółka podjęła liczne inicjatywy pozyskiwania nowych klientów, a działania te zaowocowały już pierwszymi nowymi kontraktami. W pierwszym kwartale br. było to Amnesty International, dla której to organizacji zrealizowana została kampanię wizerunkowa „Prawa człowieka łamane są w ciszy”. Spółka kontynuowała w tym czasie realizację projektów komunikacyjnych dla swoich największych klientów, m.in. dla firmy Carrefour oraz dla Netflix. Ponadto Agencja K2 rozpoczęła realizację projektów w ramach szybko rosnącego trendu Vertical Video (TikTok, Instagram Stories, Facebook Reels).

W drugim kwartale br., po zaprezentowaniu przez OpenAI nowego modelu językowego ChatGPT-4, na rynku znacząco wzrosło zainteresowanie sztuczną inteligencją. Eksperci Grupy Fabrity Holding przygotowali raport poświęcony praktycznym aspektom wykorzystania AI w rożnych sektorach biznesowych. Opracowanie jest aktualnym źródłem wiedzy na temat sztucznej inteligencji, przedstawiający scenariusze jej wykorzystania w agencjach reklamowych, domach mediowych i software house’ach. 

 

***

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę i tworzenie rozwiązań software. Działalność Grupy jest zdywersyfikowana – obok spółki holdingowej działają trzy jednostki biznesowe w ramach dwóch segmentów operacyjnych: SOFTWARE i MARKETING oraz spółka PerfectBot, w której Fabrity Holding posiada 50% udziałów.

Segment software – spółka Fabrity Sp. z o.o. – dostarcza kompleksowe usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie, obejmujące doradztwo biznesowe, projektowanie rozwiązań, rozwój oprogramowania oraz usługi serwisowe. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań, które zwiększają cyfryzację działalności biznesowej, wspierają optymalizację i automatyzację procesów biznesowych, poprawiają doświadczenia użytkowników, a także świadczy usługi z zakresu transformacji do chmury. Fabrity jest wieloletnim, zaufanym partnerem IT dla wielu dużych przedsiębiorstw w Polsce, regionie DACH, Skandynawii i USA. Do klientów firmy należą m.in. PKO Bank Polski, Pekao SA, Bayer, ABB, PepsiCo, Saint-Gobain, agencja unijna Frontex czy Ministerstwo Zdrowia. Spółka oferuje swoje usługi głównie firmom z szeroko pojętego sektora produkcyjnego, dużym instytucjom finansowym, firmom z branży farmaceutycznej, centralnej administracji publicznej, a także do sektora prywatnej opieki zdrowotnej.

Segment marketingowy

Obejmuje jedną z najbardziej znanych agencji interaktywnych w Polsce – Agencję K2 (marka K2 Create), która  oferuje projektowanie i prowadzenie kampanii zintegrowanych we wszystkich mediach. Zajmuje się kompleksowym opracowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marek. Do klientów K2 Create należą m.in. Carrefour, Warta czy Netflix .

W skład segmentu marketingowego wchodzi również K2 Precise, spółka specjalizująca się w kampaniach digitalowych. Świadczy usługi martech oraz szereg usług specjalistycznych – od social, programmatic, performance, SEO/SEM, business intelligence po analitykę. Rozwija usługi planowania TV, które koncentrują się na precyzyjnym dotarciu w synergii z kampaniami cyfrowymi. Najbardziej znani klienci K2 Precise to Pracuj.pl, Home.pl, Mann+Hummel, Sarantis czy Pfleiderer.

Segment chatbotów

PerfectBot to  startup oferujący inteligentne boty, automatyzujące obsługę klienta w ecommerce. Z rozwiązania korzysta już kilkanaście e-sklepów m.in. e-sklepy LPP, 4F, Diverse, Tatuum, Ryłko, TaniaKsiążka, x-kom.pl czy Martes.

Historia spółki sięga roku 1997, a od roku 2008 jej akcje są notowane na rynku głównym GPW. Walory Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) zostały włączone pod koniec 2020 roku w skład indeksów WIG-INFO (firmy informatyczne) i WIG-TECH (nowe technologie). Więcej informacji na temat Grupy Fabrity można znaleźć pod adresem inwestorzy.fabrity.com.