Fabrity Holding szacuje wstępne wyniki I półrocza 2023

Grupa Fabrity Holding (wcześniej K2 Holding) utrzymuje dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów operacyjnych dzięki dynamicznemu rozwojowi segmentu tworzenia oprogramowania. Kontynuowany jest proces przeglądu opcji strategicznych dla segmentu marketingowego, który powinien zakończyć się do końca bieżącego roku.

Wstępne, szacunkowe dane finansowe Grupy Fabrity Holding za okres styczeń-czerwiec 2023 roku bez segmentu marketingowego (spółki zależne Agencja K2 i  K2 Precise zakwalifikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży) wskazują na wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 26% rdr, do 31,5 mln zł, a przychodów operacyjnych o 28% rdr, do 28,4 mln zł. Z kolei wynik EBITDA zniżył się o 0,5 mln zł, do 3,7 mln zł, a zysk operacyjny o 0,4 mln zł, do 2,5 mln zł, co miało związek głównie z niekorzystną zmianą kursu walut oraz przejściowym wydłużeniem realizacji niektórych projektów.

W drugim kwartale dotknęło nas m.in. osłabienie złotego. Spodziewamy się jednak zdecydowanej poprawy wskaźników sprzedaży i zysku w drugim półroczu. Nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca (a tym bardziej kwartału), ale sądzimy, że trzeci kwartał w spółce zależnej Fabrity może być znakomity. To bardzo pozytywny sygnał szczególnie w sytuacji spowolnienia rynkowego w obszarze projektów software-development mówi Paweł Wujec, Prezes Zarządu Fabrity Holding.

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Fabrity Holding za pierwszą połowę 2023 roku z ujęciem segmentu marketingowego wskazują poziom przychodów ze sprzedaży usług na poziomie zbliżonym do 56 mln zł, 16-procentowy wzrost przychodów operacyjnych (do 38,1 mln zł) oraz spadek wyniku EBITDA do 4,8 mln zł i zysku operacyjnego do 3,6 mln zł. Spadek ogólnych przychodów segmentu marketingowego wynika wprost ze zmiany struktury przychodów: segment marketingowy wykazuje coraz wyższy udział przychodów ze sprzedaży profesjonalnych usług cyfrowych (SEO, social media, martech) przy zmniejszeniu znaczenia pośredniczenia w zakupie kampanii medialnych oraz produkcji zewnętrznych.

Grupa Fabrity kontynuuje prace w ramach przeglądu opcji strategicznych spółek segmentu marketingowego z przewidywanym czasem zakończenia do końca 2023 roku, w związku z czym wyniki spółek zależnych od Emitenta – K2 Precise i Agencja K2 –  zostaną przedstawione w sprawozdaniu skonsolidowanym jako wynik grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Z kolei wynik netto spółki PerfectBot zostanie ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności, co wynika z uwzględnienia 50-procentowego udziału Grupy Kapitałowej Fabrity Holding w kapitale tej spółki.

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w półrocznym skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej Fabrity Holding, którego publikację zaplanowano na 31 sierpnia 2023 r.

 

***

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę i tworzenie rozwiązań software. Działalność Grupy jest zdywersyfikowana – obok spółki holdingowej działają trzy jednostki biznesowe w ramach dwóch segmentów operacyjnych: SOFTWARE i MARKETING oraz spółka PerfectBot, w której Fabrity Holding posiada 50% udziałów.

Segment software – spółka Fabrity Sp. z o.o. – dostarcza kompleksowe usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie, obejmujące doradztwo biznesowe, projektowanie rozwiązań, rozwój oprogramowania oraz usługi serwisowe. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań, które zwiększają cyfryzację działalności biznesowej, wspierają optymalizację i automatyzację procesów biznesowych, poprawiają doświadczenia użytkowników, a także świadczy usługi z zakresu transformacji do chmury. Fabrity jest wieloletnim, zaufanym partnerem IT dla wielu dużych przedsiębiorstw w Polsce, regionie DACH, Skandynawii i USA. Do klientów firmy należą m.in. PKO Bank Polski, Pekao SA, Bayer, ABB, PepsiCo, Saint-Gobain, agencja unijna Frontex czy Ministerstwo Zdrowia. Spółka oferuje swoje usługi głównie firmom z szeroko pojętego sektora produkcyjnego, dużym instytucjom finansowym, firmom z branży farmaceutycznej, centralnej administracji publicznej, a także do sektora prywatnej opieki zdrowotnej.

Segment marketingowy

Obejmuje jedną z najbardziej znanych agencji interaktywnych w Polsce – Agencję K2 (marka K2 Create), która  oferuje projektowanie i prowadzenie kampanii zintegrowanych we wszystkich mediach. Zajmuje się kompleksowym opracowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marek. Do klientów K2 Create należą m.in. Carrefour, Warta czy Netflix .

W skład segmentu marketingowego wchodzi również K2 Precise, spółka specjalizująca się w kampaniach digitalowych. Świadczy usługi martech oraz szereg usług specjalistycznych – od social, programmatic, performance, SEO/SEM, business intelligence po analitykę. Rozwija usługi planowania TV, które koncentrują się na precyzyjnym dotarciu w synergii z kampaniami cyfrowymi. Najbardziej znani klienci K2 Precise to Pracuj.pl, Home.pl, Mann+Hummel, Sarantis czy Pfleiderer.

Segment chatbotów

PerfectBot to  startup oferujący inteligentne boty, automatyzujące obsługę klienta w ecommerce. Z rozwiązania korzysta już kilkanaście e-sklepów m.in. e-sklepy LPP, 4F, Diverse, Tatuum, Ryłko, TaniaKsiążka, x-kom.pl czy Martes.

Historia spółki sięga roku 1997, a od roku 2008 jej akcje są notowane na rynku głównym GPW. Walory Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) zostały włączone pod koniec 2020 roku w skład indeksów WIG-INFO (firmy informatyczne) i WIG-TECH (nowe technologie). Więcej informacji na temat Grupy Fabrity można znaleźć pod adresem inwestorzy.fabrity.com.