Fabrity Holding szacuje wyniki 2023 roku, strategia do roku 2026 w najbliższych miesiącach

Grupa Fabrity Holding zanotowała rekordowe przychody operacyjne segmentu software, utrzymując dynamikę wzrostu powyżej 30%. Finalizacja sprzedaży dwóch spółek segmentu marketingowego umożliwia dystrybucję dodatkowych środków do akcjonariuszy.

Wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres styczeń-grudzień2023 roku wskazują, że Grupa Fabrity Holding bez sprzedanego pod koniec września br. segmentu marketingowego utrzymała wysoką dynamikę wzrostu biznesu. Przychody ze sprzedaży usług zwiększyły się o 29% rdr, do 68,7 mln zł, a przychody operacyjne o 34% rdr, do 62,4 mln zł. Szacunkowo o 15% rdr, do 8,8 mln zł wzrósł wyniki EBITDA, a zysk operacyjny zwiększył się o 31% rdr, do 6,5 mln zł.

Za nami bardzo udany czwarty kwartał pomimo słabszej ogólnej koniunktury na szerokim rynku usług IT, co potwierdza nasze przewagi i wartość, jaką tworzymy dla klientów. Wypracowaliśmy solidne zyski nawet pomimo wahań kursów walutowych i umocnienia złotego, co oczywiście dla eksportera usług jest zjawiskiem niekorzystnym. Jasno pokazujemy, że umiemy długoterminowo rosnąć w dwucyfrowym tempie i realizować projekty dla dużych, stabilnych klientówwskazuje Tomasz Burczyński, Prezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Grupa Fabrity Holding wskazała, że spodziewa się osiągnięcia w 2023 roku 14,3 mln zł zysku netto, na co wpływ miało zaksięgowanie 9,8 mln zł zysku na transakcji zbycia dwóch spółek segmentu marketingowego.

Jest to drugi najwyższy rezultat w historii, po wyniku roku 2022, w którym zaksięgowaliśmy dodatkowe 21,8 mln zł ze zbycia zależnej spółki chmurowej Oktawave. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu powtarzalnego biznesu operacyjnego czy aktywności w obszarze M&A widzimy możliwości tworzenia znacznej wartości dla akcjonariuszy również w kolejnych okresach– komentuje Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Finalne wyniki roku 2023 wraz z bardziej szczegółowymi zestawieniami i komentarzami zostaną zawarte w raporcie rocznym, którego publikacja planowana jest na 10 kwietnia br.

Sprzedaż dwóch spółek segmentu marketingowego jesienią 2023 roku oznaczała wpływ gotówki do Fabrity Holding. Akcjonariusze mogą liczyć dzięki temu na dodatkowy transfer zysków. Walne Zgromadzenie zdecydowało już o skupie akcji własnych po 40 zł za sztukę, łącznie za 7,7 mln zł. Zarząd deklarował również możliwość wypłacenia podwyższonej dywidendy z zysku roku 2023, co w połączeniu z planowanym skupem akcji, może łącznie oznaczać około 15 mln zł transferów gotówkowych do akcjonariuszy.

W lutym br. spółka zależna Fabrity kupiła pakiet kontrolny Panda Group (rozwiązania e-commerce). Była to pierwsza transakcja Grupy Fabrity jako strony kupującej. Wcześniej Grupa zdobyła doświadczenie transakcyjne w roli sprzedającego, dzięki czemu Fabrity Holding jest obecnie grupą działającą wyłącznie w segmencie technologicznym – usług i rozwiązań IT. Fabrity planuje kontynuować działania związane z poszukiwaniem szans rozwoju poprzez akwizycje, a w obszarze zainteresowań Grupy są podmioty z segmentu usług i rozwiązań IT, które mogą pozytywnie wpłynąć na poszerzenie kompetencji biznesowych i technologicznych lub na poszerzenie bazy klientów na wybranych rynkach. Założenia te są spójne z przygotowywaną strategią Fabrity Holding na lata 2024-2026, której prezentacja zaplanowana jest na pierwsze półrocze br.

 

***

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi z obszarów software engineering, jak również usługi transformacji cyfrowej. Grupa zawiera spółkę holdingową oraz trzy jednostki biznesowe.

Segment software – spółka Fabrity Sp. z o.o. – dostarcza kompleksowe usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie, obejmujące doradztwo biznesowe, projektowanie rozwiązań, rozwój oprogramowania oraz usługi serwisowe. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań, które zwiększają cyfryzację działalności biznesowej, wspierają optymalizację i automatyzację procesów biznesowych, poprawiają doświadczenia użytkowników, a także świadczy usługi z zakresu transformacji do chmury. Fabrity jest wieloletnim, zaufanym partnerem IT dla wielu dużych przedsiębiorstw w Polsce, regionie DACH, Skandynawii i USA. Do klientów firmy należą m.in. PKO Bank Polski, Pekao SA, Bayer, ABB, PepsiCo, Saint-Gobain, agencja unijna Frontex czy Ministerstwo Zdrowia. Spółka oferuje swoje usługi głównie firmom z szeroko pojętego sektora produkcyjnego, dużym instytucjom finansowym, firmom z branży farmaceutycznej, centralnej administracji publicznej, a także do sektora prywatnej opieki zdrowotnej.

W lutym 2024 roku segment software poszerzył się o rozwiązania e-commerce wraz z nabyciem pakietu większościowego w spółce Panda Group.

Segment chatbotów

PerfectBot, w którym Fabrity Holding ma 50% udziałów, to  startup oferujący chatboty AI, automatyzujące obsługę klienta w ecommerce. Z rozwiązania korzysta już kilkadziesiąt sklepów internetowych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Australii, a także wiele dużych e-sklepów w Polsce, m.in. 4F, x-kom, Diverse, Tatuum, Ryłko, TaniaKsiążka, czy Martes Sport. 

Historia spółki sięga roku 1997, a od roku 2008 jej akcje są notowane na rynku głównym GPW. Walory Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) zostały włączone pod koniec 2020 roku w skład indeksów WIG-INFO (firmy informatyczne) i WIG-TECH (nowe technologie). Więcej informacji na temat Grupy Fabrity można znaleźć pod adresem inwestorzy.fabrity.com.