Finalizacja procesu sukcesji w Grupie Mercator Medical

Dr Wiesław Żyznowski, założyciel, wiodący akcjonariusz i twórca sukcesu Grupy Mercator Medical stanie na czele Rady Nadzorczej, a stery Grupy przejmie dotychczasowa Wiceprezes Zarządu Pani Monika Żyznowska. To założenia ostatniego etapu procesu sukcesji w giełdowej spółce, znanej z ogromnego sukcesu biznesowego.

Najbliższe Walne Zgromadzenie zajmie się uchwałami, dotyczącymi poszerzenia składu Rady Nadzorczej, na czele której ma stanąć dotychczasowy Prezes Zarządu, dr Wiesław Żyznowski. Pracami Zarządu Mercator Medical S.A. pokieruje z kolei Monika Żyznowska, obecna Wiceprezeska Zarządu. Zmiany mają wejść w życie za miesiąc.

35-letnia historia biznesu krakowskiego Mercatora to historia wspaniałego rozwoju polskiej firmy o charakterze rodzinnym. Jestem dumny, że zbudowaliśmy od zera tak prężny podmiot, który jest obecny w skali globalnej i na wielu rynkach jest wizytówką Polski oraz Europy. Nadszedł czas, aby po 14 latach prowadzonego procesu sukcesji moja córka przejęła stery firmy i dalej ją rozwijała. Będę nadal wspierał spółkę i Zarząd swoim doświadczeniem, przewodząc pracom Rady Nadzorczejkomentuje dr Wiesław Żyznowski.

Zamierzam kontynuować rozwój Grupy Mercator Medical zarówno w zakresie produkcji i dystrybucji rękawic oraz materiałów jednorazowego użytku, jak również w obszarach spoza core-business, które mają za zadanie zyskowne zagospodarowanie nadwyżek finansowych. Zamierzam wykorzystać rynkowe szanse oraz silne strony organizacji w budowaniu wartości dla akcjonariuszy, do czego mamy bardzo dobrą bazęmówi Monika Żyznowska.

Monika Żyznowska przygotowywała się do kierowania Grupą Mercator Medical od 2010 roku, kiedy rozpoczęła realizowanie zadań na różnych poziomach stanowisk i w różnych segmentach działalności Grupy, rozpoczynając od stanowiska specjalisty w polskim biurze. W latach 2012-2015 pełniła funkcję kierownika Biura Zarządu, od 2013 roku wchodziła w skład zarządów spółek zależnych, a w roku 2017 została powołana do Zarządu Mercator Medical S.A., w którym od grudnia 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego m.in. za segment dystrybucji. Monika Żyznowska koordynowała proces debiutu spółki na GPW i jej refinansowania, a spółka Mercator Medical Thailand, której była prezeską, zwiększyła moce produkcyjne o 160%, sprzedając ponad połowę produkcji na wymagającym rynku USA. Była również odpowiedzialna za strategię rozpoczęcia dystrybucji rękawic w Europie Zachodniej. Monika Żyznowska jest prezeską powołanej przez Mercator Medical S.A. w 2024 roku fundacji Hear Me, skupiającej się na pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami słuchu i mowy.

 

***

Grupa Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata – w roku 2023 Grupa sprzedała 4,5 mld rękawic jednorazowych. Mercator Medical S.A. jest członkiem Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych (RPPG).

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

W 2024 roku Mercator Medical S.A. powołała fundację Hear Me, skupiającą się na wspieraniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu i mowy oraz ich rodzin.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, obecnie znajdują się w indeksie sWIG80.

Więcej informacji: www.mercatormedical.eu