Notowania obligacji GNT0513 – informacja Zarządu

Zarząd Gant Development SA informuje,
że komunikat GPW na temat zawieszenia notowań obligacji GNT0513 na rynku
Catalyst spowodowany jest błędem technicznym, nieleżącym po stronie
Spółki. Błąd ten pojawia się cyklicznie w każdym okresie odsetkowym i –
jak wynika z informacji posiadanych przez Spółkę – będzie się pojawiał
do czasu wykupu obligacji, tj. do 27.05.2013 r. Jednocześnie zapewniamy,
że informacja o odsetkach jest przekazywana do KDPW w stosownym czasie,
a wypłata odsetek odbywa się bez żadnych opóźnień.