Stabilna sprzedaż w I półroczu

Media donoszą o złej sytuacji na rynku mieszkań w ostatnich
miesiącach. Przyczyny? W czasie kryzysu banki przestały oferować tanie kredyty,
a potencjalni nabywcy mieszkań boją się w niepewnych czasach brać na siebie
ciężar finansowania kredytu. Wygasa również program „Rodzina na swoim”.
Kolejnym utrudnieniem wpływającym na słabsze niż przed rokiem wyniki
sprzedażowe deweloperów jest wprowadzenie ustawy deweloperskiej, która
skutkowała zawirowaniami w podpisywaniu umów w maju, a do tego doszło
nawarstwienie długich weekendów oraz Euro2012.

W rezultacie deweloperzy podpisali w I półroczu br. prawie
10% mniej umów niż w analogicznym okresie 2011 r. Jedyną forma obrony przed
utrudnieniami rynku dla deweloperów to dopasowywanie swojej oferty do potrzeb
klientów i sytuacji rynkowej. Dobrym przykładem jest Gant Development, którego
sprzedaż (419 lokali vs. 423) spadła 10-krotnie słabiej niż średnia rynkowa.
Strategia jednego z największych krajowych deweloperów – jak widać z dzisiejszego
zestawienia w „Dzienniku Gazecie Prawnej” – na tle innych deweloperów przynosi
wymierne efekty.

Więcej na str. A10 „DGP” z 9 lipca 2012 r.