Doceniona stabilność finansów Gant Development

W dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu” ukazał się artykuł o
branży deweloperskiej. Analitycy przekonują, że branża ta nie idzie śladem
branży budowlanej i spółki deweloperskie nie tracą płynności finansowej. Specjaliści
przewidują brak spektakularnych wzrostów kursów akcji w krótkim okresie, ale
również brak dalszego obsuwania się notowań. Zauważają przy tym, że niektóre
spółki deweloperskie przeprowadziły już restrukturyzację zadłużenia. Sytuacja w
spółkach się poprawia i wydaję się, że branża ma najgorsze momenty za sobą.
Wśród firm docenionych za wyjście z bessy obronną ręką, za bycie cały czas w
dobrej formie, jest Gant Development, który – jak zostało podkreślone w
analizie „PB” – cechuje się tym, że „wskaźniki zadłużenia w spółce są na
stabilnym poziomie, a relacja długu netto do kapitału własnego to 0,7. W lipcu
wykupiono 50 mln zł obligacji, a firma ma dodatnie przepływy pieniężne.”