Pierwsza taka oferta dla każdego inwestora

Już nie tylko banki, fundusze i zamożni klienci firm
asset management mogą zyskiwać na zabezpieczonych obligacjach dużych,
stabilnych spółek. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny
obligacji Gant Development serii AW do wartości 50 mln zł.

Gant Development, należący do ścisłej czołówki krajowych
deweloperów mieszkaniowych, wyznacza trendy w branży. Nie chodzi przy tym
jedynie o jakość, pomysłowość, funkcjonalność, estetykę czy cenę osiedli.
Spółka jest też pionierem, jeśli chodzi o finansowanie działalności
deweloperskiej. Gant Development jako pierwsza spółka giełdowa zadebiutował z
papierami dłużnymi na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW. W jego ślad poszły
inne firmy z GPW, w tym deweloperzy. W piątek, 10 sierpnia br., rusza natomiast
publiczna oferta obligacji Gant Development. Do tej pory taki proces
przeprowadziła na początku br. sama Giełda oraz wcześniej i na dużo mniejszą
skale (15 mln zł) – niepubliczna spółka PCC Rokita. Obligacje Gant Development
będą przy tym po raz pierwszy papierami sprzedawanymi przez konsorcjum biur
maklerskich. Ich dostępność będzie więc nieporównywalnie większa. Oferta Gant
Development wyróżnia się więc nie tylko na rynku mieszkaniowym, ale również na
rynku finansowym.

Doceniamy drobnych inwestorów,
oferując im warunki zarezerwowane do tej pory głównie dla instytucji
finansowych. Co więcej, zapewniamy bardzo wysokie zabezpieczenie obligacji,
przekraczające 100 mln zł
komentuje Andrzej Szornak, Wiceprezes
Zarządu Gant Development SA
.

Dla osób szukających możliwości
atrakcyjnego ulokowania oszczędności przeznaczone jest maksymalnie 50 tys.
obligacji zabezpieczonych Gant Development serii AW. Minimalny zakup to jedna
obligacja o wartości 1 tys. zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 11 proc.
rocznie, a odsetki wypłacane będą co kwartał. Termin wykupu obligacji przez
spółkę to 28 sierpnia 2014 roku (dwa lata). Podstawę emisji obligacji zabezpieczonych stanowi prospekt emisyjny
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Obligacje serii AW będą
notowane na rynku Catalyst, dzięki czemu będzie możliwość wcześniejszego
zakończenia inwestycji (sprzedaż obligacji) bez rezygnowania z należnych
odsetek.