Ruszyły zapisy w ofercie publicznej obligacji
zabezpieczonych Gant Development

Pierwszy raz w historii obligacje
korporacyjne sprzedaje konsorcjum biur maklerskich. Dzięki temu zakup jest
niezwykle prosty. Aby zarabiać 11% rocznie wystarczy 1 tys. zł i odwiedzenie
jednej z 354 placówek brokerskich lub skorzystanie z platform internetowych.

Gant Development to pierwsza, po samej GPW,
spółka giełdowa, która przeprowadza publiczną ofertę obligacji. Zapisy na
dwuletnie obligacje serii AW już się rozpoczęły i potrwają do poniedziałku, 27
sierpnia br. Obligacje zabezpieczone Gant Development, których podstawą emisji
jest prospekt zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, oferuje pierwszy
raz w historii polskiego rynku kapitałowego konsorcjum biur maklerskich. Dzięki
temu obligacje Gant Development są dostępne dla każdego jak żadne obligacje
korporacyjne dotychczas (do tej pory obligacje tego typu nabywały głównie banki
i fundusze inwestycyjne). W skład konsorcjum wchodzi 6 biur maklerskich, które
dysponują 354 placówkami oraz internetowymi platformami transakcyjnymi. Są to
BM Alior Banku, CDM Pekao, DM BOS, DM Pekao, DM IDMSA oraz KBC Securities. Dla
osób zainteresowanych emisją została uruchomiona również strona www.obligacjegant.pl.

Nabywców może znaleźć maksymalnie 50 tys.
obligacji o nominale 1 tys. zł każda (łączna wartość emisji to maksymalnie 50
mln zł). Oprocentowanie wynosi 11 proc. rocznie i będzie wypłacane co
kwartał
.

Zdecydowaliśmy
się nie na zmienne oprocentowanie, oparte na stopach WIBOR, ale na stałe
oprocentowanie 11% rocznie, aby osoby kupujące obligacje od razu wiedziały,
kiedy otrzymają odsetki i w jakiej wysokości. Jeszcze przed zakupem obligacji
wiadomo, jaki przyniesie dochód
podkreśla
Luiza Berg, Członek Zarządu ds. Finansowych w Gant Development SA.

Obligacje Gant Development są nie tylko
atrakcyjnie oprocentowane, ale również zabezpieczone aktywami wartymi 100 mln
zł. Zabezpieczenie wykupu obligacji jest więc podwójne. Jednocześnie obligacje
będą notowane na rynku Catalyst, dzięki czemu będzie można w prosty sposób
sprzedaż obligacje podczas każdej sesji giełdowej bez utraty należnych odsetek.

Gant Development zanotował w 2011 r. 279,3
mln zł skonsolidowanych przychodów, podczas gdy w 2010 r. – 156,6 mln zł.
Istotnie wzrosły również zyski – operacyjny z 22,7 do 49,8 mln zł, netto z 12,9
mln zł do 37,7 mln zł. Natomiast tylko w I kwartale 2012 r. przychody wyniosły
198,4 mln zł, zysk operacyjny 15 mln zł, a zysk netto – 12,2 mln zł.

***

GANT Development

Gant Development należy do ścisłej czołówki
polskich firm deweloperskich, a wg rankingu CEE Construction jest numerem 3 w
Europie Środkowej i Wschodniej pod względem liczby wybudowanych mieszkań w
latach 2008-2012. Grupa Gant Development p
rowadzi przede wszystkim
inwestycje w segmencie mieszkaniowym, ale posiada również w swoim portfolio
projekty komercyjne (powierzchnie handlowe i biurowe) oraz portfel mieszkań na
wynajem. Gant Development to także laureat wielu prestiżowych nagród i
wyróżnień, m.in. w konkursie Mieszkaniowa Marka Roku czy „Dom, w których
chciałbym mieszkać”. Więcej informacji na www.gant.pl oraz na pandl.pl/aktualnosci/tag/Gant.html.

Niniejszy
materiał ma charakter promocyjny. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła
19.07.2012 r. dokumenty składające się na prospekt emisyjny obligacji
zabezpieczonych Gant Development serii AW, które są dostępne pod adresem:
http://www.nwai.pl/index.php?id=795[&]lng=pl.