Pierwsza publiczna emisja obligacji zabezpieczonych
Gant Development zakończyła się sukcesem

Nabywcy obligacji
dwuletnich wartych blisko 22 mln zł otrzymają odsetki – 11 proc. rocznie – co
kwartał, a spółka pozyskała kapitał na realizację nowych projektów
mieszkaniowych.

W zapisach zakończonych 27 sierpnia br. ponad 21,9 tys.
obligacji zabezpieczonych Gant Development serii AW o wartości nominalnej 1
tys. zł każda zostało sprzedanych przez konsorcjum 6 biur maklerskich. Zgodnie
z prospektem emisyjnym, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego,
minimalna liczba objętych obligacji wymagana, aby emisja doszła do skutku, to
10 tys. obligacji (10 mln zł). Natomiast maksymalna liczba obligacji, jaką mogli
nabyć inwestorzy, wynosiła 50 tys. sztuk (50 mln zł).

Ze względu na obecną sytuację rynkową
uważamy, że emisja zakończyła się sukcesem. Tym bardziej, że była to pionierska oferta publiczna adresowana do inwestorów indywidualnych,
którzy od miesiąca ze wszystkich stron są atakowani komunikatami, iż nie ma oszczędzania poza
bankami
komentuje Andrzej Szornak, Wiceprezes Zarządu Gant Development
SA.

Pieniądze pozyskane z emisji obligacji serii
AW Gant Development zamierza przeznaczyć na projekt Nord House we Wrocławiu
(około 12 mln zł), budowę kolejnego etapu osiedla Karpia w Poznaniu (7 mln zł)
oraz budowę domów w inwestycji Słoneczne Żerniki pod Wrocławiem (około 3 mln
zł).

Gant Development to pierwsza, po samej GPW,
spółka giełdowa, która przeprowadziła publiczną ofertę obligacji, dając tym
samym dostęp do rynku obligacji korporacyjnych każdemu Polakowi, a nie tylko
instytucjom finansowym czy zamożnym inwestorom. Obligacje Gant Development były
oferowane pierwszy raz w historii polskiego rynku kapitałowego przez konsorcjum
biur maklerskich (BM Alior Banku, CDM Pekao, DM BOS, DM Pekao, DM IDMSA oraz
KBC Securities).

Obligacje Gant Development serii AW są
zabezpieczone aktywami wartymi 100 mln zł.

Zabezpieczenie wykupu obligacji jest prawie 5 razy wyższe niż wartość
obligacji. Jednocześnie obligacje będą notowane na rynku Catalyst, dzięki czemu
będzie można w prosty sposób sprzedaż obligacje podczas każdej sesji giełdowej
bez utraty należnych odsetek.

Gant Development zanotował w 2011 r. 279,3
mln zł skonsolidowanych przychodów, podczas gdy w 2010 r. – 156,6 mln zł.
Istotnie wzrosły również zyski – operacyjny z 22,7 do 49,8 mln zł, netto z 12,9
mln zł do 37,7 mln zł. Natomiast tylko w I kwartale 2012 r. przychody wyniosły
198,4 mln zł, zysk operacyjny 15 mln zł, a zysk netto – 12,2 mln zł.

***

GANT Development

Gant Development należy do ścisłej czołówki
polskich firm deweloperskich, a wg rankingu CEE Construction jest numerem 3 w
Europie Środkowej i Wschodniej pod względem liczby wybudowanych mieszkań w
latach 2008-2012. Grupa Gant Development p
rowadzi przede wszystkim
inwestycje w segmencie mieszkaniowym, ale posiada również w swoim portfolio
projekty komercyjne (powierzchnie handlowe i biurowe) oraz portfel mieszkań na
wynajem. Gant Development to także laureat wielu prestiżowych nagród i
wyróżnień, m.in. w konkursie Mieszkaniowa Marka Roku czy „Dom, w których
chciałbym mieszkać”. Więcej informacji na www.gant.pl oraz na pandl.pl/aktualnosci/tag/Gant.html.