Dzisiejsza „Rzeczpospolita“ porusza temat
kupowania mieszkań w systemie 10/90, czyli wpłaceniu 10 proc. wartości
nieruchomości przy umowie przedwstępnęj, a pozostałych 90 proc. – dopiero przy
odbiorze mieszkania. Dziennik zauważa, że to system rzadko spotykany, choć
bardzo atrakcyjny dla klientów – szczególnie ze względu za brak ryzyka „dziury
w ziemi“. Jedynym zacytowanym przedstawicielem firmy deweloperskiej jest
Małgorzata Urbaniak, analityk rynku nieruchomości w Gant Development.

Czytaj więcej na str. 7 dzisiejszej „Rzeczpospolitej“