Po nieudanej obronie wsparcia na poziomie 7,63, kurs kontynuuje ruch spadkowy ustanawiając nowe tegoroczne minima przy poziomie 7,31, które bliskie dołkom z listopada 2008 roku. Obecnie właśnie te 3-letnie minima, stanowić będą najbliższe wsparcie od którego zależeć może wyhamowanie ruchu spadkowego. Pierwszym sygnałem przemawiającym za poprawą sytuacji będzie ponowny wzrost powyżej poziomu 7,63 a następnie kontynuacja odbicia w okolice dolnego ograniczenia kanału spadkowego, znajdującego się w rejonie 9,25. Spadek poniżej 7,23, otworzy drogę w okolice 6,85.

Dowiedz się więcej z portalu FXone