Zgodnie z art. 65 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej,
Zarząd spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje wykaz wszystkich
informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy, podanych do publicznej
wiadomości w 2011 roku.

raporty_przekazane_w_2011_roku.pdf