W porannym biuletynie technicznym DM IDM S.A znalazł się
między innymi notka na temat Gant Development S.A.:

Gant obronił wsparcia w postaci wstępnej linii trendu wraz z SK100 tworząc
formację młota. Taki układ pozwala liczyć na powrót w okolice luki bessy tj.
9,17-9,45 i dopiero jej domknięcie pozwoli liczyć na atak na górne ograniczenie
kanału tj. 10,80-11,00 zł. Stop loss – 7,70.

więcej