Czas: 27 kwietnia 2012 r.

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie wyników finansowych Grupy za I kwartał 2012 roku oraz
przedstawienie perspektyw na kolejne okresy

Goście: 14 analityków, 6 dziennikarzy

Nowe projekty Gant Development przyniosą ponad 20 proc. pierwszej marży

Deweloper,
pomimo trudnego rynku, sprzedaje coraz więcej mieszkań. Kończy też wychodzenie
z gruntów kupionych podczas hossy.

Grupa Gant Development, trzeci pod względem wielkości deweloper
mieszkaniowy w regionie wg najnowszego rankingu „Construction [&] Investment
Journal”, zanotowała w I kwartale 2012 roku 198,4 mln zł przychodów i 7,8 mln
zł zysku brutto na sprzedaży. W I kwartale 2011 roku przychody wyniosły 20,9
mln zł, a zysk brutto na sprzedaży – 2,9 mln zł. Co ważne, przepływy pieniężne
z działalności operacyjnej wzrosły rok do roku z minus 1,9 mln zł do plus 85,1
mln zł.

Już wychodzimy z drogo
zakupionych gruntów w latach 2006-2007. Dzięki dobrym projektom, nie tylko
odzyskujemy gotówkę, ale realizujemy także pozytywną pierwszą marżę

powiedział zebranym Andrzej Szornak, Wiceprezes Zarządu Gant Development.

Skonsolidowany zysk operacyjny Gant Development w minionym kwartale
osiągnął 15 mln zł, a zysk netto przypisany jednostce dominującej – 11,8 mln
zł. Podobnie jak przed rokiem, na dolne poziomy rentowności duży wpływ miały
niegotówkowe przeszacowania wartości aktywów.

Spełniły się warunki, jak na przykład wydzielenie lokali, które
pozwoliły na ujawnienie dodatkowej wartości posiadanych i wynajmowanych
najemcom zasobów SM Dom. Jednocześnie in minus, ze względu na umocnienie
złotego, wyceniliśmy CH Marino. Wprawdzie o 6 mln zł zmniejszył się kredyt
związany z tym centrum handlowym, ale wartość całego centrum w księgach
musieliśmy obniżyć o 12 mln zł – operat podaje bowiem wartość w euro. Ogólnie w
I kwartale dokonaliśmy przeszacowań na 18 mln zł in plus
– poinformowała
Luiza Berg, Członek Zarządu Gant Development ds. Finansowych.

Obecne wyniki to efekt decyzji sprzed kilku lat. Inwestorów giełdowych
interesuje przyszłość, ponieważ to ją powinna odzwierciedlać wycena giełdowa.
Tu widać możliwość niezwykle dużego wzrostu wyników na działalności
deweloperskiej – zarówno ze względu na systematyczny wzrost skali działalności,
jak również dzięki znacznej poprawie rentowności.

Rozwijamy się przez rozwój. Wysoka bieżąca sprzedaż, której efekty
będą widoczne w przyszłych raportach finansowych, potwierdza nasz potencjał.
Rynek jest trudniejszy, niż sądziliśmy wcześniej, ale dajemy sobie bardzo
dobrze radę
– podkreślił Andrzej Szornak.

Rzeczywiście, w I kwartale br. Gant Development podpisał umowy sprzedaży
251 mieszkań, 38 proc. więcej niż przed rokiem. Jednocześnie dla rozliczonych przez wynik w minionym kwartale
mieszkań marża brutto na sprzedaży wyniosła 4 proc. (m.in. 4,9 proc. dla
projektu Kaskada na Woli, lekko na minusie dla projektów w Opolu i Poznaniu).

Dla projektów wchodzących do produkcji zakładamy, że marża ta
przekroczy już 20 proc.
– zapowiedziała Luiza Berg.

Chodzi tu w szczególności o kolejne osiedla w Warszawie i we Wrocławiu.
Marża na II etapie warszawskiego projektu Kaskada na Woli ma być zbliżona do
marży uzyskanej na I etapie (4,9 proc.), a zakładana marża na projekcie w
Racławicach Wielkich pod Wrocławiem to około 10 proc.

W strukturze budowanych przez Gant Development mieszkań nadal mają
dominować mniejsze lokale, bardziej dostępne dla kieszeni przeciętnego
potencjalnego nabywcy – średnio mają mieć do 45 mkw. Przy takiej strukturze
powierzchnia użytkowa mieszkań stanowi 49-50 proc. powierzchni całkowitej projektu.
Gdy w inwestycjach dominują duże mieszkania, współczynnik ten wynosi z reguły
51-55 proc.

W niedużym zakresie dominacja mniejszych mieszkań zwiększa koszty
budowy metra kwadratowego powierzchni użytkowej sprzedawanych mieszkań, ale
jednocześnie taka struktura lokali zwiększa samą sprzedaż. Oceniamy efekty
naszej strategii w tym zakresie
pozytywnie i będziemy ją kontynuować
– powiedziała Luiza Berg.

Dobrym przykładem stawiania na mieszkania nieduże, ale funkcjonalne i do
tego dostępne finansowo dla szerokiego kręgu nabywców będzie osiedle przy ul.
Jana Kazimierza w Warszawie, które wkrótce uzupełni ofertę Gant Development w
stolicy. Znajdą się tam mieszkania o powierzchni od 25 do 55 mkw.

Pragniemy przy okazji zakomunikować, że zrezygnowaliśmy z
realizacji obarczonego dużym ryzykiem planu otwarcia Parku Handlowego Bogatynia
na najbliższe Święta Bożego Narodzenia. Pierwsi klienci zrobią w nim zakupy na
najbliższe Święta Wielkanocne. Mamy już skomercjalizowane 90 proc. lokali

powiedziała zebranym Luiza Berg.

Według bazowego scenariusza, Gant Development chciałby przekazać w tym
roku 1130 lokali oraz podpisać nowe umowy na sprzedaż podobnej liczby lokali. W
pierwszym kwartale założenia co do przekazań zostały zrealizowane w 43 proc.
(duża skala zakończonej realizacji Kaskady na Woli), a co do nowych umów – w 22
proc. W okresie styczeń – marzec Gant Development rozpoznał w wynikach
finansowych 513 lokali, a w całym roku liczba ta może wzrosnąć do ponad 1,1
tys. Na koniec marca deweloper miał w budowie 1385 lokali, a na bieżąco
dostosowywany do uwarunkowań rynkowych i ewentualnych opóźnień
administracyjnych plan inwestycyjny mówi o ponad 2,1 tys. lokali w budowie na
koniec tego roku oraz blisko 3,4 tys. lokali w I połowie przyszłego roku.

 • Jakie wydarzenia rynkowe z I
  kwartału są warte odnotowania?
 • Czy Gant utrzymał czołowe
  pozycje na lokalnych rynkach w największych miastach Polski?
 • Jakie inwestycje znajdują się w
  realizacji, a jakie co nich dołączą w tym roku?
 • Jak ma zmieniać się w czasie
  liczba lokali w budowie, a także liczba lokali przekazywanych klientom i
  liczba lokali rozliczanych w rachunku wyników?
 • Jak wygląda rozkład w czasie
  spodziewanych wpływów gotówki wobec spłat kredytów i obligacji?
 • Kiedy zapada najwięcej długu
  oraz jak może wyglądać w przyszłości zadłużenie kapitałów własnych?
 • Co składa się na pozycję
  „zapasy” z bilansu Gant Development?
 • Jak wyglądają wpływy z segmentu
  komercyjnego i jakie plany rozwoju ma wobec niego Grupa?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania można znaleźć w prezentacji,
która została omówiona podczas spotkania z mediami i przedstawicielami rynku
kapitałowego. Link znajduje się poniżej.

Prezentacja kwartalna Gant Development [link]

Skonsolidowany raport finansowy 1Q2012 [link]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Gant 27.04 1.JPG