Budopol
Wrocław odstąpił od przejęcia Intakusa

Wstępne porozumienia spółek
i ich głównych właścicieli straciły ważność. Sprawna realizacja inwestycji Gant
Development z portfela przeżywającego problemy Intakusa została zapewniona
przez Budopol Wrocław.

Aneks precyzujący warunki
ewentualnego przejęcia budowlanej spółki Intakus przez Budopol Wrocław nie
został podpisany w wymaganym czasie. To efekt niewywiązania się zarządu Intakus
SA z ustaleń umowy właścicielskiej z wiodącym akcjonariuszem Budopolu Wrocław
(Gant Development). Możliwego przejęcia Intakusa przez Budopol raczej nie
będzie.

Mieliśmy plan biznesowy,
który był korzystny zarówno dla akcjonariuszy Budopolu Wrocław, jak i dla
akcjonariuszy przeżywającego problemy Intakusa. Druga strona nie wywiązała się
z wcześniejszych ustaleń, przez co na dziś temat jest dla nas już zamknięty.
Moglibyśmy powrócić do rozmów jedynie wtedy, gdyby obecni wiodący akcjonariusze
Intakusa odzyskali nasze zaufanie. To jednak nie będzie proste
wyjaśnia
Grzegorz Antkowiak, reprezentujący głównych akcjonariuszy Gant Development SA.

Nasze kompetencje pozwoliłyby na przywrócenie
rentowności aktywom Intakusa. Brak ewentualnej transakcji oznacza dla nas
jednak brak potencjalnych rodzajów ryzyka, jakie stwarza każde przejęcie.
Jednocześnie mogę poinformować, że przejęliśmy już operacyjnie inwestycje z
portfolio Gant Development, które miała w swoim portfelu spółka Intakus.
Budopol jest bowiem w stanie wykonać powierzone prace w umówionym terminie przy
zapewnieniu wysokiej jakości. Przede wszystkim chodzi tu o nowe projekty, jak
Park Handlowy Bogatynia czy osiedle Nord House we Wrocławiu
dodaje Mirosław
Motyka, Prezes Zarządu Budopolu Wrocław SA.

***

Zarząd Budopolu Wrocław SA
zawarł 20 marca 2012 r. porozumienie z Intakus SA, na mocy którego mogło dojść
do przejęcia majątku Intakusa przez Budopol Wrocław w zamian za wydanie
akcjonariuszom Intakusa akcji Budopolu. Warunkami była restrukturyzacja
zadłużenia Intakusa, zmiana struktury aktywów i utrzymanie założonego poziomu i
struktury aktywów tej spółki, a także pozytywna ocena badania due diligence
Grupy Kapitałowej Intakus. Aneks, w którym ustalone
miały być szczegółowe warunki
restrukturyzacji zadłużenia spółki Intakus, rodzaj oraz termin wniesienia
aktywów spółki Intakus oraz warunki fuzji Budopolu Wrocław ze spółką Intakus,
upłynął 20 kwietnia br., po przedłużeniu aneksem o 10 dni. Brak spełnienia
warunków określonych w porozumieniu, w tym brak terminowego zawarcia aneksu, powodują
rozwiązanie porozumienia bez roszczeń odszkodowawczych wobec żadnej ze stron. 5
kwietnia br. wiodący właściciele Budopolu Wrocław i Intakusa podpisali
porozumienie zmierzające do połączenia spółek. Akcjonariusze Intakusa mieli
otrzymać za każde 3 akcje swojej spółki jedną akcję Budopolu Wrocław nowej
emisji.

Po sesji giełdowej 21 marca
2012 r. kapitalizacja Intakus SA wynosiła 14,8 mln
zł, a Budopolu Wrocław SA – 40 mln zł. Grupa Gant Development posiadała
wtedy 19,4 proc. w kapitale Intakusa oraz 32,99 proc. w kapitale Budopolu
Wrocław. Po sesji 4 maja br. kapitalizacja Intakusa wynosiła 4,7 mln zł, a
Budopolu Wrocław – 32,2 mln zł. Grupa Gant Development posiada obecnie poniżej
10 proc. akcji Intakusa, podczas gdy jej udział w kapitale Budopolu Wrocław
pozostaje bez zmian. 30 kwietnia br. sąd postanowił o postawieniu spółki
Intakus w stan upadłości z możliwością zawarcia układu.

***

Budopol Wrocław

Firma z sektora budowlanego o
ponad 50-letniej historii, której oferta obejmuje pełen zakres usług budowlano-montażowych,
w tym w zakresie generalnego wykonawstwa, budowy pod klucz, doradztwa
technicznego czy lokalnego budownictwa drogowego poprzez zależną spółkę Zebud
Budopol.

Więcej informacji na www.budopol.wroc.pl oraz
na pandl.pl/aktualnosci/tag/Budopol.html.

GANT
Development

To jedna z czołowych firm
deweloperskich w Polsce.
Prowadzi przede wszystkim
inwestycje w segmencie mieszkaniowym, ale posiada również w swoim portfolio
projekty komercyjne (powierzchnie handlowe i biurowe) oraz portfel mieszkań na
wynajem. Gant Development to także laureat wielu prestiżowych nagród. Do tych
zdobytych w ostatnim czasie należy tytuł Mieszkaniowa Marka Roku 2011 we
Wrocławiu. Gant Development był do tego jedynym deweloperem, który znalazł się
w czołówce rankingu we wszystkich największych miastach Polski. Według rankingu
„Construction [&] Investment Journal”
Gant Development zajmuje 3. pozycję wśród deweloperów mieszkaniowych w
Europie Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji na www.gant.pl oraz na pandl.pl/aktualnosci/tag/Gant.html.