Jeden z ekspertów rynku deweloperskiego ocenia, że najwięksi deweloperzy, którzy nie popełnili błędów
inwestycyjnych, będą umacniać swoją pozycję na rynku i utrzymywać wysoką
sprzedaż. Wśród trzech spółek, zaliczonych do tego grona, znalazł się Gant Development.

Więcej na s. 54 w aktualnym numerze „Własny Biznes FRANCHISING”