Czas: 15 marca 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Przedstawienie i omówienie wyników finansowych za 2011 rok oraz perspektyw spółki i branży na kolejne okresy
Goście: 29 analityków, 8 dziennikarzy

Gant Development dubluje skalę działalności

Atrakcyjne projekty, które przyciągają klientów, stwarzają dobre warunki do rozwoju. Deweloper ma duży apetyt na ekspansję i wzrost zyskowności.

Gant Development, specjalizujący się w budownictwie mieszkaniowym w największych miastach Polski, zrealizował prognozę zyskowności na 2011 rok, zmniejsza zadłużenie i rozwija ofertę. Po zdewelopowaniu gruntów zakupionych podczas rynkowego boomu, w najbliższych okresach Grupa powinna notować wyraźne zwiększenie marż [więcej tutaj].

– W 2011 roku rozpoczęliśmy 6 nowych projektów. Zakończyliśmy też z sukcesem naszą flagową inwestycję – I etap warszawskiej „Kaskady na Woli”. Zostaliśmy wielokrotnie nagrodzeni w konkursach i plebiscytach, a nasze inwestycje z reguły znajdują się na pierwszym miejscu lokalnej sprzedaży. Nawet dopiero rozpoczęta inwestycja w Krakowie, gdzie klienci mogą oglądać jedynie wykopy, zajmuje już czwarte miejsce pod względem sprzedaży, choć konkurenci uruchomili w okolicy 16 innych projektów – podsumował Andrzej Szornak, Wiceprezes Zarządu Gant Development S.A.

Na koniec grudnia Grupa Gant Development posiadała ponad 1,83 tys. mieszkań w budowie. W I kwartale tego roku, po zakończeniu I etapy „Kaskady na Woli” (627 lokali), w budowie znajdowało się 1,54 tys. lokali. W 2011 roku nabywców znalazło 925 lokali z oferty Gant Development (818 po odliczeniu rezygnacji, również z wcześniejszych umów).

– Mamy atrybuty, dzięki którym zamierzamy dynamicznie zwiększać skalę prowadzonego biznesu deweloperskiego i zarabiać na nim coraz więcej. W 2012 roku chcielibyśmy sprzedać ponad 1,1 tys. lokali. Zamierzamy mieć w budowie w I półroczu 2012 roku już 3,8 tys. lokali. Tylko w tym roku zdecydowaliśmy już o wprowadzeniu do oferty nowych inwestycji z ponad 1,5 tys. lokali. Niewykluczone, że wystartują w tym roku także kolejne projekty – poinformował zebranych Wiceprezes Szornak.

Dla kondycji finansowej dewelopera, który już od lat spełnia wymogi wchodzącej w życie w kwietniu ustawy deweloperskiej, najbardziej liczą się jednak lokale przekazane klientom. Wtedy bowiem do kasy spółki wpływa 90 proc. należności (system 10/90).

– W 2010 roku przekazaliśmy 340 lokali, w 2011 roku – już 834. W 2012 nasze zamiary mówią o ponad 1,1 tys. lokali. Jeśli chodzi o lokale, których sprzedaż jest widoczna w rachunku wyników [poza ukończeniem budowy i wpłatą ceny lokalu przez klienta, musi być już prawomocne pozwolenie na użytkowanie – red.], to w 2011 roku rozliczyliśmy w taki sposób 816 lokali. Przyniosły one 222,8 mln zl przychodów i 16,8 mln zł zysku brutto na sprzedaży. I etap „Kaskady na Woli” będzie rozliczony w I półroczu 2012 roku – powiedziała Luiza Berg, Członek Zarządu Gant Development S.A. ds. Finansowych.

Dzięki wysokiej, a nawet rosnącej sprzedaży (więcej tutaj) oraz rozliczaniu zrealizowanych inwestycji, poduszka finansowa Gant Development wyraźnie rośnie.

– Biorąc pod uwagę realizację prowadzonych inwestycji i spłatę zapadalnych zobowiązań, na koniec 2012 roku mielibyśmy ponad 80 mln zł nadwyżki gotówkowej. W III kwartale 2013 przekroczyłaby ona, według wstępnych estymacji, 120 mln zł – podkreślił Andrzej Szornak.

Dodał on, że stabilizująco na rezultaty spółki działa prowadzona działalność komercyjna. Wpływy z wynajmu powierzchni komercyjnych (m.in. wrocławskie CH Marino) i mieszkaniowych (zasoby na Śląsku) to obecnie około 30 mln zł rocznie. Ta działalność również ma być rozwijana.

Jakie nowe projekty komercyjne obecnie posiada spółka, a jakie zamierza uruchomić w najbliższych latach?
Jakie mieszkania Gant Development przekazał klientom w 2011 roku, a jakie planuje przekazać w tym roku?
Jakie projekty są aktualnie w ofercie Gant Development, a jakie są planowane do uruchomienia w najbliższym czasie?
Jakie lokale zostały rozpoznane w wyniku roku 2011, raportowanym w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok?
Jak wygląda zadłużenie kapitałów własnych?

Jak kształtują się terminy i wielkość zapadających obligacji i kredytów wobec wpływów ze sprzedanych mieszkań?
Co kryje się pod bilansowymi pozycjami „produkcja w toku”, „towary” i „inne” ze sprawozdania finansowego za 2011 rok?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania zawiera prezentacja wyświetlona podczas konferencji (link poniżej).

Szczegółowa prezentacja z konferencji [link]
Raport okresowy Gant Development S.A. za 2011 r. [link]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Gant 2 3.2012.JPG