Czas:
26 sierpnia 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Omówienie wyników
finansowych za I półrocze 2011 r. oraz przedstawienie perspektyw
Spółki i branży na kolejne okresy

Goście:
6

dziennikarzy,
12 analityków

Gant
Development widzi potencjał rynku i ma plan jego wykorzystania

Grupa
Gant Development, jeden z wiodących ogólnopolskich deweloperów
mieszkaniowych, zaraportował za pierwsze półrocze 120,6 mln zł
przychodów netto ze sprzedaży. To wzrost o ponad 38,1 proc. wobec
rezultatu sprzed roku. Gant Development wypracował jednocześnie w
okresie styczeń-czerwiec 26,9 mln zł skonsolidowanego zysku
operacyjnego i 24,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto. To
odpowiednio o 23,5 i 9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2010
roku. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
wyniósł 17,1 mln zł.


To zapisy księgowe. Dla nas
ważniejsza od zyskowności księgowej jest zyskowność pieniężna.
W I półroczu księgowo rozliczaliśmy w kosztach zakup gruntów,
które nabyliśmy za wyemitowane akcje – po cenach wielokrotnie
wyższych niż obecny kurs i wartość nominalna. W efekcie na
przykład we wrocławskiej inwestycji Stabłowice marża księgowa
wyniosła 2 proc., ale ta rzeczywista, pieniężna – 24 proc. –
wyjaśniła zebranym
Luiza Berg,
Członek Zarządu ds. Finansowych w Gant Development S.A.


Gant
Development przekazał klientom w pierwszym półroczu 384 lokale w
zakończonych inwestycjach, a sprzedał – 423 lokale (w całym 2010
roku 979 sztuk). W wynikach finansowych 2011 roku rozpoznanych ma
zostać 890 lokali.


Widzimy wiele atrakcyjnych
możliwości, aby na obecnym rynku mieszkaniowym zwiększać skalę
naszej działalności. Planujemy sprzedać w drugim półroczu 519
lokali z naszej oferty, a jednocześnie przekazać naszym klientom
565 gotowych lokali. W 2012 roku chcielibyśmy przekazać ponad 1
tys. mieszkań z zakończonych inwestycji oraz sprzedać ponad 1,2
tys. lokali, głównie w nowo powstających osiedlach. Do oferty
planujemy wprowadzić jeszcze w tym roku ponad 1 tys. mieszkań, a w
2012 roku moglibyśmy wprowadzić do sprzedaży ponad 2,6 tys. lokali
z 9 nowych inwestycji

zakomunikował
Andrzej Szornak,
Wiceprezes Zarządu Gant Development S.A.

Zaraportowane
wyniki finansowe oraz zapowiedzi Spółki o zdecydowanie bardziej
optymistycznym nastawieniu do przyszłości, niż prezentują to
główni konkurenci, zostało docenione przez inwestorów. Na
zniżkującym szerokim rynku oraz przy zniżkującym indeksie
WIG-Deweloperzy Gant znalazł się dziś w gronie spółek o
najmocniej rosnących kursach (6 proc.).


Oprócz podstawowej działalności,
czyli deweloperki mieszkaniowej, w Grupie mamy również część
komercyjną oraz mieszkania na wynajem. To również zwiększa naszą
atrakcyjność inwestycyjną

dodał Wiceprezes
Andrzej
Szornak.

Pomimo
obecnego wzrostu notowań, giełdowy kurs Spółki może wydawać się
wciąż daleki od wartości godziwej. Na koniec pierwszego półrocza
wartość aktywów netto na akcję wynosiła bowiem 32,98 zł,
podczas gdy kurs na GPW – około 9,3 zł.

Szczegółowa
prezentacja z konferencji

[lt]link do pliku na naszym serwerze[gt]

Raport
okresowy Gant Development

za
I półrocze 2011 r.

[link]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/analitycy1.JPG

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/media1.JPG