Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 sierpnia 2023 r. (Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki K2 HOLDING S.A. (PLK2ITR00010) na FABRITY HOLDING S.A. począwszy od dnia 25 sierpnia 2023 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „FABRITY” i oznaczeniem „FAB”.