Uchwała Nr 621/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW niektórymi seriami kontraktów terminowych na akcje spółki MERCATOR MEDICAL S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy, mając na uwadze płynność obrotu oraz brak otwartych pozycji na kontrakty terminowe, wskazanych poniżej serii, na akcje spółki MERCATOR MEDICAL S.A., działając na podstawie § 49 ust. 2 Regulaminu Giełdy, postanawia zawiesić od dnia 23 maja 2024 r. na czas nieokreślony obrót następującymi seriami kontraktów terminowych na te akcje:

– FMRCU24, oznaczoną kodem „PL0GF0029207”,

– FMRCZ24, oznaczoną kodem „PL0GF0029876”.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10-12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na kontrakty terminowe, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 22 maja 2024 r. (włącznie), tracą ważność;

2) począwszy od dnia 23 maja 2024 r. zlecenia maklerskie na kontrakty terminowe, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

kom abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl