Grodno szacuje 104,4 mln zł przychodów w czerwcu

Giełdowy dystrybutor materiałów elektrotechnicznych i asortymentu OZE umacnia wiodącą pozycję rynkową i zwiększa skalę kanału e-commerce. Rosną przychody w segmencie elektrotechniki,
a wielokrotnie wyższą dynamikę wolumenów sprzedaży prezentuje segment OZE, którego porównywalność rok do roku zaburza istotna zmiana cen modułów PV.

Grupa Grodno (GPW: GRN) szacunkowo zanotowała w czerwcu br. 104,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest poziomem zbliżonym do wartości sprzed roku (-1,0% rdr). Łącznie wpierwszym kwartale roku finansowego 2023/2024 (kwiecień-czerwiec br.) skonsolidowana sprzedaż miała szacunkowo wartość 288,9 mln zł (-0,7% rdr).

W czerwcu, jak również w całym pierwszym kwartale naszego roku obrotowego, zanotowaliśmy wzrosty sprzedaży elektrotechniki pomimo mocnej konkurencji i słabości rynkowego popytu, związanego z bieżącą sytuacją w budownictwie i przemyśle. Umacniamy pozycję rynkową, zwiększamy liczbę klientów. W segmencie OZE czerwiec, jak i cały kwartał, były dla nas udane ze względu na bardzo mocny wzrost wolumenów sprzedaży i zdobywanie rynku, co jednak na poziomie nominalnej wartości sprzedaży nie pozwoliło na zanotowanie wzrostu rok do roku w sytuacji przepołowienia się średniej rynkowej ceny modułu fotowoltaicznego. Widzimy jednocześnie ożywienie na rynku magazynów energii, a perspektywy dla asortymentu segmentu OZE pozostają bardzo dobre komentuje Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Finalne przychody i rezultaty finansowe Grupy Grodno za okres pierwszego kwartału roku finansowego 2023/2024 (kwiecień-czerwiec 2024 roku) znajdą się w raporcie okresowym, którego publikacja zaplanowana jest na 22 sierpnia br.

 

***

Grodno S.A. jest czołowym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych o historii sięgającej roku 1990. Rozwija się organicznie oraz poprzez przejęcia, konsolidując polską branżę dystrybucji elektrotechnicznej. Sprzedaż prowadzi multikanałowo: posiada jedną z największych sieci sprzedaży w Polsce (ponad 100 punktów handlowych), którą zaopatruje nowoczesne centralne centrum dystrybucyjne, rozwija również platformę e-commerce. Roczne przychody Grupy Grodno to około 1,2 mld zł, a zatrudnienie przekracza 700 osób.

Segmenty działalności Grupy Grodno to:

  • Dystrybucja materiałów elektrycznych,
  • Audyt i inżynieria oświetlenia,
  • Rozwiązania dla przemysłu,
  • Fotowoltaika i stacje ładowania,
  • Klimatyzacja i ogrzewanie, w tym pompy ciepła (HVAC),
  • Zabezpieczenia i niskie prądy.

Grupa Grodno dba o sferę ESG. Podąża za zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością, pomagając poprzez działalność biznesową redukować ślad węglowy. Działa na rzecz lokalnych społeczności oraz wspiera liczne fundacje.Firma od lat przekazuje przynajmniej 1% dochodu na pomoc potrzebującym, akcje sportowe, społeczności lokalne, kulturę i sztukę.

Więcej informacji: www.grodno.pl