Grodno szacuje 97,4 mln zł przychodów za maj 2024 roku, wzrosty w większości segmentów sprzedażowych

Giełdowy dystrybutor materiałów elektrotechnicznych utrzymuje poziom przychodów sprzed roku pomimo wysokiej bazy porównawczej i mocnego trendu spadkowego cen modułów fotowoltaicznych. Zwiększa udziały na rynku PV, aby wykorzystać spodziewane ożywienie w branży OZE.

Grupa Grodno (GPW: GRN) szacunkowo zanotowała w maju br. 97,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest poziomem zbliżonym do wartości sprzed roku (-1,4% rdr). Łącznie w dwóch pierwszych miesiącach roku finansowego 2023/2024 (kwiecień i maj br.) sprzedaż skonsolidowana miała szacunkowo wartość 184,5 mln zł (-0,7% rdr).

Zanotowaliśmy wzrosty sprzedaży w większości segmentów, a w obszarze fotowoltaiki notujemy znaczne wzrosty ilościowe, choć oczywiście mocny spadek hurtowych cen modułów fotowoltaicznych nie pozwala na razie na wykazanie wzrostów wartościowych w tej kategorii sprzedażowej. Co jednak najważniejsze, rozwijamy się w sposób zdywersyfikowany na rynku instalacyjnym, przemysłowym i infrastrukturalnym, a w samym obszarze OZE budujemy solidną bazę do wykorzystania oczekiwanego ożywienia, napędzanego dodatkowo programami dopłat komentuje Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Finalne przychody i rezultaty finansowe Grupy Grodno za okres pierwszego kwartału roku finansowego 2023/2024 (kwiecień-czerwiec 2024 roku) znajdą się w raporcie okresowym, którego publikacja zaplanowana jest na 22 sierpnia br.

 

***

Grodno S.A. jest czołowym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych o historii sięgającej roku 1990. Rozwija się organicznie oraz poprzez przejęcia, konsolidując polską branżę dystrybucji elektrotechnicznej. Sprzedaż prowadzi multikanałowo: posiada jedną z największych sieci sprzedaży w Polsce (ponad 100 punktów handlowych), którą zaopatruje nowoczesne centralne centrum dystrybucyjne, rozwija również platformę e-commerce. Roczne przychody Grupy Grodno to około 1,2 mld zł, a zatrudnienie przekracza 700 osób.

Segmenty działalności Grupy Grodno to:

  • Dystrybucja materiałów elektrycznych,
  • Audyt i inżynieria oświetlenia,
  • Rozwiązania dla przemysłu,
  • Fotowoltaikai stacje ładowania,
  • Klimatyzacja i ogrzewanie, w tym pompy ciepła (HVAC),
  • Zabezpieczenia i niskie prądy.

Grupa Grodno dba o sferę ESG. Podąża za zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością, pomagając poprzez działalność biznesową redukować ślad węglowy. Działa na rzecz lokalnych społeczności oraz wspiera liczne fundacje. Firma od lat przekazuje przynajmniej 1% dochodu na pomoc potrzebującym, akcje sportowe, społeczności lokalne, kulturę i sztukę.

Więcej informacji: www.grodno.pl