Grupa AB widzi zdecydowaną poprawę dostępności towarów. Ryzyko zaburzeń w łańcuchach dostaw pozostaje jednak istotne, dlatego, biorąc pod uwagę rozwój i sezonowo najlepszy IV kwartał, utrzymuje wysokie poziomy zapasów, poinformował ISBtech CFO Grupy AB Grzegorz Ochędzan.

 

Cieszy nas zdecydowana poprawa dostępności towarów, która poza pojedynczymi przypadkami wróciła praktycznie już do normy. Ryzyko zaburzeń w łańcuchach dostaw pozostaje jednak istotne, dlatego też – szczególnie biorąc pod uwagę nasz rozwój i sezonowo najlepszy czwarty kwartał – utrzymujemy wysokie, jednocześnie bezpieczne poziomy zapasów. Jednocześnie pełny hedging walutowy sprawia, że zmiany kursów są dla nas neutralne” – powiedział ISBtech Ochędzan.

Zaznaczył, że Grupa jest jeszcze przed publikacją raportu rocznego i rekomendacji zarządu w sprawie podziału zysku roku finansowego 2021/2022.

Wypłaciliśmy dywidendę za poprzedni rok, realizujemy skup akcji własnych. Aktualnie prowadzony skup – ze względu na realizowanie go na sesjach giełdowych – jest ograniczony co do tempa przez regulacje giełdowe. Obecne jego zastopowanie to z kolei kwestia okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego. Zamierzamy oczywiście kontynuować zakupy akcji po raporcie” – dodał CFO spółki.

W jego ocenie, skup akcji własnych spółka uważa jako okazję rynkową, którą wykorzystuje w interesie akcjonariuszy.

Mamy silną pozycję finansową i rynkową, widzimy przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. Jednocześnie znajdujemy się wśród wskaźnikowo najtańszych spółek na GPW, rekomendacje analityków wskazują na duże niedowartościowanie, rynek nam sprzyja i nie mamy istotnej ekspozycji na ceny surowców czy nośników energii, co nie jest obecnie takie oczywiste dla wielu spółek z GPW” – wymienił Ochędzan.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) miała 13,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Więcej: https://www.isbtech.pl/