Grupa AB kontynuuje program emisji obligacji: w sierpniu wyemituje papiery o wartości 80 mln zł

Największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE jest doceniany przez inwestorów za realizację długoterminowej strategii rozwoju oraz jakość fundamentów finansowych. W rezultacie marża nowej emisji obligacji będzie zbliżona do parametrów emisji z poprzednich lat.

Bank Pekao zakończył budowę księgi popytu na nową emisję obligacji niezabezpieczonych AB S.A. Duży popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych na wszystkie oferowane 8 tys. walorów o wartości nominalnej 10 tys. zł każdy (łączna wartość emisji to 80 mln zł) sprawił, że marża została ustalona na 260 punktów bazowych, co jest poziomem zbliżonym do wcześniejszych emisji z lat 2018-2022.

Dziękujemy za zaufanie i docenienie jakości Grupy AB jako emitenta. Jednym z naszych wyróżników rynkowych jest stabilność i siła finansowa – cieszymy się, że zostało to zauważone. Dywersyfikacja źródeł finansowania wpisuje się w naszą strategię, dlatego – nawet pomimo zabezpieczenia finansowania działalności źródłami bankowymi – jesteśmy aktywni na rynku obligacyjnym – komentuje Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

Emisja obligacji zaplanowana jest na 18 sierpnia br., a obligatariusze otrzymają wypłatę odsetek co pół roku w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o wspomnianą marżę 2,6 pp. Wykup obligacji nastąpi 18 lutego 2027 roku (obligacje 3,5-letnie). Papiery te – tak jak dotychczasowe emisje – mają być notowane na rynku Catalyst GPW.

Warto zauważyć, że Grupa AB przeprowadziła już z sukcesem w lipcu 2022 roku emisję niezabezpieczonych obligacji, która była pierwszą udaną emisją w Polsce do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie, a Grupa AB jako jakościowy emitent uplasowała tę emisję przy takiej samej marży jak dla emisji obligacji zrealizowanych w latach 2018 i 2020.

 

***

Grupa AB to największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, klasyfikowany w europejskim TOP8. Oferuje najszersze na rynku portfolio produktów, w tym największych światowych producentów nowoczesnych technologii jak Apple, Microsoft, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, Samsung czy Dell do 16 tys. partnerów handlowych. Jest wiodącym dostawcą usług chmurowych (cloud), kompleksowych rozwiązań e-commerce oraz wartości dodanej w dystrybucji (VAD). Rozwija także dystrybucję AGD/RTV i zabawek, należąc do wiodących dystrybutorów w tym zakresie w Polsce. Spółkę cechują najlepsze zaplecze logistyczne i najlepsza efektywność biznesowa w branży.

Grupa AB zarządza własnymi markami TB, Optimus i Triline oraz własnymi sieciami franczyzowymi Alsen (Polska), Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy) i Triline (Czechy), a także Optimus (integratorzy – Polska), Kakto (AGD/RTV – Polska), Digimax (rozwiązania mobilne i smart home – Czechy i Słowacja) i Wyspa Szkrabów (zabawki – Polska). Z około 2 tys. punktów sprzedaży detalicznej to największa branżowa sieć franczyzowa w regionie CEE.

Od 2006 roku AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy AB można znaleźć pod adresem www.ab.pl.