Grupa AB na konferencji WallStreet 2022 (SII)

Twórca i prezes Grupy AB Andrzej Przybyło był wykładowcą podczas 26. edycji konferencji WallStreet, największej konferencji inwestorskiej w Polsce organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Grupa AB udostępniła wirtualne stoisko, a CEO Andrzej Przybyło przybliżył inwestorom Grupę AB i jej perspektywy wzrostu podczas prezentacji spółki.

Konsekwentnie budujemy wartość dla akcjonariuszy, jesteśmy zawsze przygotowani na różne scenariusze rynkowe i cenimy bezpieczeństwo. W rezultacie, kiedy wchodziliśmy na GPW w 2006 roku mieliśmy 1,2 mld zł rocznych obrotów, a za ostatnie cztery kwartały jest to już 13,8 mld zł. W działalności operacyjnej stawiamy na nowe technologie, jak automatyzacja procesów czy uczenie maszynowe, w logistyce wykorzystujemy automatykę magazynową, a olbrzymim rynkiem przyszłości jest obszar chmury w sprzedaży oprogramowania, gdzie już okopaliśmy się na pozycji lidera. Nasza wycena giełdowa wydaje się nie uwzględniać tych kwestii, a nawet standardowego biznesu. Analitycy wskazują na przynajmniej mocne kilkadziesiąt procent niedowartościowania. My jesteśmy przekonani, iż jest to jeszcze większa przestrzeń. Jest to też jeden z powodów, dla którego prowadzimy skup akcji własnych – wskazał Prezes Przybyło.

Prezes AB był również uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. „Branże przyszłości, które bronią się przed pandemią i wojną”, który był prowadzony przez Daniela Paćkowskiego z portalu Stockwatch.pl.

Można szukać różnych branż na dalekich rynkach, ale mamy branżę przyszłości – IT – tu na miejscu, w naszym regionie, w samej Polsce. Najbliższe lata, dzięki przyspieszeniu cyfryzacji społeczeństw, napływowi olbrzymich grantów rządowych i unijnych, cyfryzacji administracji państwowej i kontaktu z obywatelami czy zwiększenia potrzeb IT w biznesie, powinny przynieść kolejne skokowe wzrosty. Co więcej, otwierają się nowe rynki, nowe obszary w ślad za nowymi technologiami. Kto jest przygotowany, tak jak Grupa AB, ten może wykorzystać te nowe szanse rynkowe i być liderem na zupełnie nowych rynkach, generując skokowe wzrosty skali biznesu i wyników – podkreślił Andrzej Przybyło.

Przedstawił także m.in. TOP10 trendów w IT, czynniki wzrostu rynku oraz wskazał na długoterminowy rozwój AB jako przykład biznesu odpornego na zawirowania zewnętrzne, konsekwentnie rosnącego i mającego jeszcze lepsze perspektywy na przyszłość.

Nagrania wideo eventów z udziałem Prezesa Andrzeja Przybyło będą wkrótce dostępne dla uczestników konferencji WallStreet. Poniżej można natomiast znaleźć prezentację, jaka była bazą do rozmów z uczestnikami konferencji.

 

Linki:

Prezentacja z „Forum Akcjonariat” WallStreet 2022

Wirtualne stoisko Grupy AB na WallStreet 2022

Profil CEO Andrzeja Przybyło na WallStreet 2022