Grupa AB na WallStreet 2024 Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

Grupa AB dba o jakość relacji z interesariuszami, w tym z obecnymi akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami. Znalazło to swój wyraz w nominacji do nagrody Heros Rynku Kapitałowego 2024 w kategorii najlepszych relacji inwestorskich. Grupa AB została także partnerem największej konferencji inwestorów indywidualnych WallStreet, którą już po raz 28. zorganizowało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Podczas trwających dwie godziny targów „Twoje Inwestycje” stoisko Spółki było oblegane przez uczestników konferencji, którzy mogli zapoznać się z materiałami informacyjnymi oraz mieli możliwości bezpośrednich rozmów z przedstawicielami Grupy AB.

CFO Grzegorz Ochędzan uczestniczył w panelu dyskusyjnym na temat koniunktury gospodarczej oczami dużych spółek, do której oprócz AB zaproszone zostały firmy KGHM, JSW i PZU. Rozmowę poprowadził znany publicysta ekonomiczny Tomasz Prusek. Wiceprezes Ochędzan wskazał m.in. na transformację cyfrową, wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa, potencjał AI dla nowych generacji sprzętu IT i programy stymulujące jak KPO jako na czynniki, dzięki którym rynek IT i elektroniki użytkowej ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość, a Grupa AB jako największy podmiot w regionie zamierza w naturalny sposób na tym w największym stopniu skorzystać.

Wiceprezes Ochędzan poprowadził również prezentację Grupy AB w ramach Forum Akcjonariat. Omówione zostały zarówno wyniki i wskaźniki finansowe, jak również obszary działalności i perspektywy Grupy AB jako spółki wzrostowej, ale jednocześnie dywidendowej i z uchwalonym skupem akcji własnych. Grupa AB to bardzo ciekawa propozycja inwestycyjna na GPW, co zauważają również niezależni analitycy – wszystkie rekomendacje domów maklerskich zalecają zakup akcji AB, a ceny docelowe są sukcesywnie podnoszone. Najwyższą obecnie wycenę wyznaczyło BM Santander (137 zł). Prezentacja ze spotkania dostępna jest poniżej.

Podczas konferencji WallStreet w Karpaczu CFO Grupy AB udzielił również wywiadów, wręczał nagrodę na uroczystej wieczornej gali oraz przez trzy dni konferencyjne wielokrotnie rozmawiał z obecnymi oraz potencjalnymi akcjonariuszami Spółki.

 

Linki:

Prezentacja spółki na WallStreet28

Strona konferencji WallStreet