Grupa AB przekroczyła 15 mld zł rocznych przychodów

Największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE w roku kalendarzowym 2022 zwiększył obroty o prawie 1,7 mld zł, przekraczając próg 15 mld zł oraz zanotował również rekordowe wyniki finansowe. Transformacja cyfrowa społeczeństw, wielokierunkowy rozwój i najwyższa efektywności w branży pozwoliły na wypracowanie 275 mln zł rocznego wyniku EBITDA, a czwarty kwartał 2022 roku był już 18. kwartałem nieprzerwanych wzrostów w ujęciu rok do roku.

Nasz model biznesowy jest oparty na stabilnych, długoterminowych umowach dystrybucyjnych, dywersyfikacji biznesowej, wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów i kreowaniu nowoczesnego ekosystemu w łańcuchu wartości IT. Wypracowaliśmy też pozycję regionalnego lidera na dynamicznie rosnącym rynku sprzedaży oprogramowania w chmurze (SaaS), rozwijamy pozostałe formaty XaaS (wszystko jako usługa), dostarczamy i wykorzystujemy kompleksowe rozwiązania e-commerce. To sprawia, iż potrafimy rosnąć szybciej niż sam rynek i jesteśmy partnerem pierwszego wyboru zarówno dla producentów, jak i dla resellerów. Stawiamy przed sobą ambitne cele również na kolejne okresy – wskazuje Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

– Rynek IT jest wspierany przez liczne korzystne trendy. Technologie informatyczne pozwalają na zdalną pracę, naukę, konsultacje lekarskie czy korzystanie z e-urzędów. Zwiększają efektywność i elastyczność, co jest szczególnie ważne we wdrożeniach biznesowych, będących odpowiedzią na presję kosztową i niepewność otoczenia. Transformacja cyfrowa to kula śnieżna, którą przewidzieliśmy i się do niej dobrze przygotowaliśmy, w tym poprzez istotne inwestycje w najnowocześniejsze rozwiązania magazynowe, logistyczne i handlowedodaje Prezes Przybyło.

Grupa AB dzięki swojej sile finansowej i logistycznej jest w stanie obsługiwać rosnący popyt i zapewniać ciągłą dostępność towarów w zmiennym otoczeniu ekonomicznym i geopolitycznym.

Jako odpowiedzialny dystrybutor, widzący wciąż ryzyko zaburzeń w łańcuchach dostaw, zabezpieczamy dostępność towarów dla naszych 16 tys. klientów, co przy rosnących obrotach oznacza oczywiście wzrost wartości zapasów. Wykorzystujemy dźwignię finansową, aby maksymalizować zwrot z kapitałów własnych – przy wzroście kapitału pracującego zwiększyliśmy również zobowiązania odsetkowe, jednak mimo to nasz wskaźnik ogólnego zadłużenia spadł w ujęciu rok do roku, a wartość długu netto do EBITDA kształtuje się na bezpiecznym poziomie 1,7 podkreśla Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu ds. Finansowych w AB SA.

Zewnętrzną weryfikacją stabilności finansowej Grupy AB była emisja niezabezpieczonych obligacji w lipcu 2022 roku, która była pierwszą udaną emisją w Polsce do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie, a Grupa AB jako jakościowy emitent uplasowała tę emisję przy takiej samej marży jak dla emisji obligacji zrealizowanych w roku 2018 i 2020. Z kolei po udanym roku finansowym 2021/2022 (14 mld zł przychodów i 151 mln zł zysku netto) Spółka wypłaciła w styczniu br. 1,25 zł dywidendy na akcję (wzrost o 25% wobec dywidendy z zysku roku finansowego 2020/2021). Dodatkowo, podczas grudniowego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze zdecydowali o zwiększeniu możliwej skali skupu akcji własnych o 95 mln zł, do 111 mln zł.

Jesteśmy w takim punkcie rozwoju biznesu, że możemy myśleć o sobie jako o spółce dywidendowej. Zamierzamy godzić potrzeby związane z rozwojem działalności operacyjnej, która pozostaje dla nas priorytetem, z dzieleniem się sukcesem z akcjonariuszami w sposób bezpośredni. Oprócz wypłaty dywidendy prowadzimy również skup akcji własnych, który jest drugim strumieniem gotówki dla akcjonariuszy. Jesteśmy przekonani o wartości fundamentalnej naszych akcji, a powiększony fundusz na buy-back zaopatrzył nas w dodatkowe możliwości działania oportunistycznego – wskazuje Prezes Andrzej Przybyło.

***

Grupa AB to największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, klasyfikowany w europejskim TOP8. Oferuje najszersze na rynku portfolio produktów, w tym największych światowych producentów nowoczesnych technologii jak Apple, Microsoft, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, Samsung czy Dell do 16 tys. partnerów handlowych. Jest wiodącym dostawcą usług chmurowych (cloud), kompleksowych rozwiązań e-commerce oraz wartości dodanej w dystrybucji (VAD). Rozwija także dystrybucję AGD/RTV i zabawek, należąc do wiodących dystrybutorów w tym zakresie w Polsce. Spółkę cechują najlepsze zaplecze logistyczne i najlepsza efektywność biznesowa w branży.

Grupa AB zarządza własnymi markami TB, Optimus i Triline oraz własnymi sieciami franczyzowymi Alsen (Polska), Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy) i Triline (Czechy), a także Optimus (integratorzy – Polska), Kakto (AGD/RTV – Polska), Digimax (rozwiązania mobilne i smart home – Czechy i Słowacja) i Wyspa Szkrabów (zabawki – Polska). Z około 2 tys. punktów sprzedaży detalicznej to największa branżowa sieć franczyzowa w regionie CEE.

Od 2006 roku AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy AB można znaleźć pod adresem www.ab.pl.