Najbliższe wydarzenia

Grupa AB z olbrzymim potencjałem wzrostu

kwiecień 26, 2021

Grupa AB z olbrzymim potencjałem wzrostu

Grupa AB pozytywnie ocenia pierwszy kwartał i początek drugiego kwartału br. Czas pandemii wyzwolił silny trend wzrostu inwestycji w IT w naszym regionie, a szczególnie w Polsce, gdzie rynek wzrósł w tempie ponad 35%. Tak wysoka dynamika wspierana jest przez makroekonomię, programy rządowe, programy unijne, a także przez dynamikę wzrostu rynku e-commerce i ogólne zmiany społeczne, związane z cyfryzacją życia i biznesu. Grupa AB zdaje się być beneficjentem zachodzących zmian. Utrzymuje się bardzo duży popyt na notebooki, smartfony czy urządzenia sieciowe. Wśród najbardziej perspektywicznych obszarów rynkowych AB wskazuje rozwój konsumpcyjnego modelu sprzedaży (Infrastructure as a Service), sprzedaż rozwiązań chmurowych oraz obsługę kanału e-commerce.

W I kwartale 2021 r. kurs akcji wrocławskiego dystrybutora wzrósł o blisko 50 proc., zbliżając się do 50 zł za akcję. Mimo to Grupa AB nadal wyróżnia się na tle konkurencji rekordowo niskim wskaźnikiem C/Z poniżej 7. Co więcej, spółka zapowiada dzielenie się zyskami z akcjonariuszami, co oznacza rzadkie połączenie cech z obszaru „growth” i „value”.

Mamy ambicje dostarczać naszym inwestorom wysoką dynamikę wartości” – deklaruje Grzegorz Ochędzan, CFO Grupy AB.

Więcej na ten temat:

https://x.isbtech.pl/informatyka/grupa-ab-chce-gwarantowac-interesariuszom-growth-i-value/

https://x.isbtech.pl/sprzet/dystrybucja-oprogramowania-w-chmurze-to-swiatowa-rewolucja/