Grupa AB z wyraźnym wzrostem zysku netto w pierwszym kwartale 2024 roku

Największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE umocnił pozycję rynkowego lidera, któremu sprzyja długoterminowy trend transformacji cyfrowej i rozwoju nowych technologii. Akcjonariusze otrzymali już 2,00 zł dywidendy na akcję (+60% rdr), a Zarząd został upoważniony do przeprowadzenia skupu akcji własnych do kwoty 100 mln zł.

W drugim kwartale roku finansowego 2023/2024 (I kw. roku kalendarzowego 2024) Grupa AB – po oczyszczeniu o prezentacyjny efekt osłabienia korony czeskiej, wynikający z konsolidacji czeskiej spółki-córki ATC – zwiększyła zysk netto o 22% rdr, do blisko 39 mln zł. Z kolei skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 7% rdr, do ponad 72 mln zł przy przychodach przekraczających 3,4 mld zł. Dla całego pierwszego półrocza roku finansowego 2023/2024 (okres październik 2023 – marzec 2024) skorygowane przychody Grupy zbliżyły się do 8,5 mld zł, wynik EBITDA przekroczył 185 mln zł, a zysk netto wzrósł do ponad 110 mln zł (nieoczyszczone przychody półrocza to 8,1 mld zł, wynik EBITDA 177,7 mln zł, zysk netto 106,2 mln zł). Patrząc na ostatnie raportowane cztery kwartały, Grupa AB wypracowała prawie 167 mln zł zysku netto i 306 mln zł wyniku EBITDA przy ponad 15 mld zł sprzedaży.

Minione miesiące to dla nas bardzo udany okres, pomimo przejściowego osłabienia szerokiego rynku, szczególnie w kontekście przesunięcia czasowego przetargów publicznych. Tym bardziej pozycja partnera pierwszego wyboru pretenduje nas do wykorzystania spodziewanych pozytywnych trendów popytowych, jakie eksperci prognozują w szczególności od drugiego półrocza 2024. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do celów, jakie zamierzamy osiągnąć, realizując długoterminową, bezpieczną strategię rozwoju, w której nieustannie doskonalimy efektywność operacyjną, kreujemy rynek i wsłuchujemy się w potrzeby 16 tys. aktywnych klientów. Efektywność operacyjna i silne finanse to z pewnością istotne wsparcie w umacnianiu Grupy AB na pozycji nr 1 w Polsce i regionie CEE oraz już na pozycji nr 7 w Europie– mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

Mamy duże możliwości finansowania wzrostu, zarówno w sferze organicznej, jak również w obszarze akwizycji. Istotnie zredukowaliśmy koszty finansowe poprzez optymalizację pozycji bilansowych, a praca nad miksem produktowym ma za zadanie zwiększanie generowanych marż. Utrzymaliśmy bardzo niski wskaźnik kosztów SG&A, a nasz wskaźnik długu netto do EBITDA spadł na koniec marca br. poniżej 0,5- dodaje Grzegorz Ochędzan, Wiceprezes ds. Finansowych Grupy AB.

Perspektywy rozwoju

Perspektywy rozwoju Grupy AB wspiera przyspieszająca transformacja cyfrowa, wspomagana programami na szczeblu unijnym, jak KPO czy Digital Decade. Tylko KPO w Polsce oznacza ponad 12,7 mld euro środków na transformację cyfrową. Grupie AB sprzyjają perspektywy rynku konsumenckiego, odroczony popyt w obszarze zamówień publicznych i uwarunkowania rynku VAD, gdzie widać wzrost popytu na usługi chmurowe i big data oraz rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem. Można spodziewać się też wzmożonego procesu wymiany komputerów, w szczególności w ślad za zapowiedzianym zaprzestaniem wsparcia Windows 10, cyklem wymiany sprzętów zakupionych na fali przyspieszonego przejścia na pracę i naukę zdalną w roku 2020 czy też dzięki popularyzacji rozwiązań AI (nowe rozwiązania sprzętowe). Grupa AB widzi też swój udział w zielonej rewolucji, która zwiększa zainteresowanie rozwiązaniami XaaS, czyli używaniem zamiast posiadania, kwestiami gospodarki obiegu zamkniętego, a wzrost wymagań raportowania ESG w UE w naturalny sposób również wymaga wzmożonych nakładów na sprzęt i oprogramowanie. Grupie AB sprzyja postęp technologiczny w przemyśle, medycynie czy biznesie, automatyzacja i komputeryzacja firm, jak również utrwalenie hybrydowego systemu pracy i szkoleń. Korzystne wydają się również prognozy makroekonomiczne, zakładające wzrost PKB, wzrost konsumpcji i utrzymanie niskiego poziomu bezrobocia na głównych rynkach geograficznych Grupy AB.

 

Rekomendacje, dywidenda, buy-back

Najnowsze rekomendacje analityków Ipopema Securities, DM BOŚ, Trigon DM i BM Santander wobec akcji AB zalecają ich zakup, a wyznaczone ceny docelowe zawierają się w przedziale 91,9-137 zł, co oznacza potencjał wzrostu o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych o wartości do 100 mln zł (szczegółowe informacje znajdują się w stosownych uchwałach WZ z 6.03.2024).

Grupa AB jest również spółką dywidendową. Z zysku minionego roku finansowego do akcjonariuszy trafiło już 31,65 mln zł, czyli 2,00 zł na akcję. To o 60% wyższa kwota niż rok wcześniej.

Grupa AB to najbardziej doceniany podmiot w branży – od października 2023 roku (początek bieżącego roku finansowego) zdobyła 23 nagrody i wyróżnienia. W kontekście zeszłego roku warto wskazać, że Grupa m.in. po raz 9. z rzędu została wybrana Dystrybutorem Roku wg badania ContextChannelWatch 2023, po raz 7. z rzędu wygrała również plebiscyt IT Reseller – IT Champions oraz otrzymała szereg innych nagród, w tym od globalnych producentów IT. Według firmy badawczej EcoVadis Grupa AB znajduje się wśród 12% najlepszych dystrybutorów IT pod kątem kryteriów ESG.

 

 

***

Grupa AB to największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, klasyfikowany w europejskim TOP8. Oferuje najszersze na rynku portfolio produktów, w tym największych światowych producentów nowoczesnych technologii jak Apple (największy dystrybutor tego vendora w Polsce, Czechach i Słowacji), Microsoft, Intel, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, Samsung,Dell, Canon czy Xiaomi do 16 tys. partnerów handlowych. Jest wiodącym dostawcą usług chmurowych (cloud), kompleksowych rozwiązań e-commerce oraz wartości dodanej w dystrybucji (VAD). Rozwija także dystrybucję AGD/RTV i zabawek, należąc do wiodących dystrybutorów, w tym zakresie w Polsce. Spółkę cechują najlepsze zaplecze logistyczne i najlepsza efektywność biznesowa w branży.

Grupa AB zarządza własnymi markami TB, Optimus i Triline oraz własnymi sieciami franczyzowymi Alsen (Polska), Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy) i Triline (Czechy), a także Optimus (integratorzy – Polska), Kakto (AGD/RTV – Polska), Digimax (rozwiązania mobilne i smart home – Czechy i Słowacja) i Wyspa Szkrabów (zabawki – Polska). Z około 2 tys. punktów sprzedaży detalicznej to największa branżowa sieć franczyzowa w regionie CEE.

Od 2006 roku AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy AB można znaleźć pod adresem www.ab.pl.