Data: 22 lutego 2024 roku

Tematyka: Omówienie sytuacji i perspektyw Grupy AB po Q4 2023

 

Grupa AB zamierza rosnąć w dwucyfrowym tempie

 

Grupa AB ma za sobą kolejny rekordowy kwartał z mocnymi wynikami finansowymi, podobnie jak za cały miniony rok kalendarzowy 2023. Przychody przekroczyły 15,5 mld zł, wynik EBITDA wzleciał do 309 mln zł, a zysk netto wzrósł do 162 mln zł. Grupa AB efektywnie awansowała na pozycję nr 6 w Europie, formalnie na miejsce siódme wśród dystrybutorów IT.

Mieliśmy rekordowy rok pod każdym względem. Te wyniki są bardzo dobre, osiągnięte na dosyć wymagającym rynku. Bo choć widzimy symptomy poprawy, nie był to rok bardzo dynamicznych wzrostów, jeśli chodzi o makroekonomię. Na przykład Czechycały czas jako rynek nie powróciły do kondycji sprzed pandemii. W Polsce nie było też oczekiwanego przez wielu ożywienia w konsumpcji pod koniec roku. Kolejny raz potwierdziliśmy, że potrafimy rosnąć ponad rynek, że potrafimy zdobywać udziały rynkowe i dbać o rentowność – powiedział Andrzej Przybyło, CEO Grupy AB.

Długoterminowy wzrost biznesu Grupy AB potwierdza przewagi konkurencyjne, dzięki którym Grupa AB jest dystrybutorem pierwszego wyboru dla producentów i resellerów. Mówimy o średniorocznym wzroście (CAGR) przychodów o ponad 16% od roku 2001.

Mamy przekonanie, że tę dynamikę zachowamy także na przyszłość. Będziemy robili wszystko, żeby ta dynamika była nawet większa –wskazał Prezes Przybyło.

Uczestników spotkania interesowały plany akwizycyjne oraz potencjał dalszego wzrostu organicznego.

W akwizycjach do tanga trzeba dwojga. Byliśmy bardzo blisko pewnej akwizycji w okresie okołocovidowym, ale ówczesny boom zmienił zupełnie oczekiwania i wyceny w naszej  branży, do transakcji nie doszło. Jesteśmy bardzo ostrożni z ogłaszaniem, z mówieniem o zapatrywaniach. Mogę powiedzieć, że mamy plany M&A. Mamy jednak co robić organicznie. Segment VAD (segment rozwiązań zaawansowanych) czy cloud (mocno wzrostowy segment dystrybucji oprogramowania). Jesteśmy regionalnie nr w produktach Apple, które w Polsce i regionie powinny mocno zyskiwać w udziałach rynkowych. Potencjał naszego wzrostu organicznego jest bardzo duży – dodał prezes.

Grupa AB jest spółką dywidendową, a w projektach uchwał na ZWZ zwołanego na 6 marca br. zaproponowano wypłacenie akcjonariuszom z zysku minionego roku finansowego 31,65 mln zł, czyli 2,00 zł na akcję. To o 60 proc. wyższa kwota niż rok wcześniej.Wśród projektów uchwał znajduje się też trzyletnie upoważnienie zarządu do przeprowadzenia procesu buy-back po cenie jednostkowej 1,00-92,00 zł za akcję. Na skup ma zostać przeznaczone do 100 mln zł. Spółka zaznaczyła, że cena maksymalna 92 zł za akcję może być oczywiście zmieniona przez Walne Zgromadzenie, także w przyszłości.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej (prezentacja, informacja prasowa, raport okresowy) oraz zamieszczonym poniżej nagraniu konferencji.

Linki:

Prezentacja

Informacja prasowa

Raport okresowy