Grupa Alumetal po rekordowej pierwszej połowie 2022 roku z optymizmem patrzy na kolejne kwartały

Grupa Alumetal, jeden z największych europejskich producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych dla przemysłu motoryzacyjnego, dynamicznie zwiększa sprzedaż i wyniki finansowe pomimo zawirowań w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. Konsekwentne wzmacnianie pozycji rynkowej pozostaje celem również na kolejne kwartały.

                          Wybrane dane finansowe:

Dynamika wzrostu rezultatów finansowych Grupy Alumetal przyspieszyła w drugim kwartale br., osiągając ponad 60-procentowe wzrosty rok do roku wyniku EBITDA i znormalizowanego zysku netto. Dzięki temu całe półrocze było rekordowe. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku Grupa Alumetal zanotowała 157 mln zł wyniku EBITDA (+33% rdr) i ponad 114 mln zł znormalizowanego zysku netto (+30% rdr) przy prawie 1,8 mld przychodów. Z kolei w okresie ostatnich czterech kwartałów Grupa Alumetal zanotowała 253 mln zł wyniku EBITDA i 175 mln zł znormalizowanego zysku netto. Tymczasem rejestracje pojazdów samochodowych w Unii Europejskiej i Wlk. Brytanii osiągnęły w ostatnich czterech kwartałach najniższy poziom od 16 lat, a w samym pierwszym półroczu spadły o 15% rdr.

Słaba koniunktura w przemyśle motoryzacyjnym w Europie nie przeszkadza Grupie Alumetal w zdobywaniu rynku i realizowaniu kolejnych bardzo dobrych wyników przy zachowaniu wysokich marż. Czujemy się pewnie na rynku aluminiowych stopów wtórnych, który odgrywa coraz istotniejszą rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych wobec procesu wytwórczego aluminium pierwotnego komentuje Agnieszka Drzyżdżyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A. 

Marża benchmarkowa w pierwszym półroczu była średnio o 64% wyższa od przeciętnej dla okresu 10-letniego, a obecnie obserwujemy podobnie wysokie poziomy tego wskaźnika. Jednocześnie efekt niskiej bazy porównawczej oraz ostrożny optymizm producentów pojazdów samochodowych powinny zaowocować już wkrótce dodatnimi dynamikami rejestracji samochodów w Europie. O ile jeszcze przed miesiącem mogliśmy mieć większe obawy co do sytuacji w drugim półroczu, o tyle obecnie spokojniej patrzymy na ilości sprzedaży i marże w kolejnych miesiącach.  Konsekwentnie umacniamy naszą pozycję rynkową w Europiedodaje Prezes Drzyżdżyk.

Dynamiczny wzrost cen rynkowych stopów i surowców złomowych wymusił znaczny wzrost majątku obrotowego netto i w konsekwencji zadłużenia odsetkowego netto w I półroczu 2022. Mimo to Grupa Alumetal zaprezentowała w raporcie okresowym silny bilans z zadłużeniem netto do EBITDA LTM na poziomie zaledwie 1,0. Warto też zauważyć, że 27 lipca br. w formie dywidendy do akcjonariuszy trafiło blisko 106 mln zł (6,80 zł na akcję), co zrealizowano bez dalszego zwiększania bankowych limitów kredytowych.

 

***

ALUMETAL

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do grona największych w Europie. Obecne moce produkcyjne zakładów produkcyjnych Grupy Alumetal to około 275 tys. ton rocznie. Oprócz stopów wtórnych Grupa Alumetal produkuje stopy pierwotne, stopy wstępne i drut do rozdrabniania ziarna,  aluminium do odtleniania stali oraz topniki i sole w ramach działalności T+S Sp. z o.o. Klientami Grupy Alumetal w ok. 80% jest europejski przemysł motoryzacyjny.

Od lipca 2014 r. akcje Alumetal S.A. są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.