Grupa Alumetal po rekordowym roku proponuje 216 mln zł dywidendy

Grupa Alumetal, drugi największy europejski producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, ma za sobą kolejny rok konsekwentnego zwiększania skali biznesu i wyników finansowych pomimo zawirowań w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. Zarząd proponuje 13,82 zł dywidendy na akcję (około 17% obecnego kursu) za rok 2022.

Grupa Alumetal zanotowała w 2022 roku blisko 3,3 mld zł przychodów (+49% rdr) i wypracowała 293,5 mln zł wyniku EBITDA (+37% rdr) oraz 245,3 mln zł raportowanego zysku netto (+62% rdr).

– Rok 2022 był wyjątkowy, zrealizowaliśmy najwyższą sprzedaż w historii jednocześnie nie obniżając marżowości. Wykonaliśmy też cel strategiczny, dostarczając naszym klientom – prawie 250 tys. ton produktów. Z powodzeniem realizowaliśmy również strategię umacniania pozycji wiodącego dostawcy wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie dzięki nowoczesnym zakładom produkcyjnym, sile finansowej i trwałym przewagom konkurencyjnym. Jako Zarząd proponujemy Akcjonariuszom przeznaczenie całego znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na dywidendę – wskazuje Agnieszka Drzyżdżyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A.

Spółka wypracowała w 2022 roku 216,1 mln zł skonsolidowanego znormalizowanego zysku netto, co zakładając akceptację Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przełoży się na 13,82 zł dywidendy na akcję (stopa dywidendy około 17%). Do akcjonariuszy Alumetalu pod koniec  grudnia 2022 roku została już wypłacona zaliczka na dywidendę za rok 2022 w wysokości 3,30 zł na akcję, w związku z czym Walne Zgromadzenie zadecyduje o wypłacie pozostałych 10,52 zł na akcję. Dla porównania, z zysku roku 2021 do akcjonariuszy trafiło w drugiej połowie zeszłego roku 6,80 zł dywidendy na akcję – wypłata z zysku roku 2022 może być więc ponad dwukrotnie wyższa. Proponowany dzień przyznania prawa do dywidendy to 27 kwietnia, a dzień wypłaty dywidendy ma przypaść na 27 lipca br.

Grupa Alumetal widzi dobre perspektywy w przemyśle motoryzacyjnym, który odpowiada za ponad 80% jej przychodów i w ostatnich trzech latach był w recesji.

– Alumetal dobrze sobie radzi w wymagającym środowisku rynkowym a nasze produkty oparte są na recyklingu, który zyskuje strategiczne znaczenie w zielonej transformacji przemysłu motoryzacyjnego w Europie pozwalając spełniać ambitne cele w zakresie obniżania śladu węglowego produkowanych pojazdów samochodowych mówi Prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

W roku 2022 Grupa Alumetal zanotowała 82,6 mln zł wydatków inwestycyjnych (+47% rdr), z czego istotna część związana była z finalizacją projektu rozbudowy wydziału automatycznego przetwarzania  surowców złomowych w Nowej Soli (całkowity budżet tego projektu to blisko 100 mln zł).

Ta inwestycja pozytywnie kontrybuuje do naszych wyników już w 2023 roku. W minionym roku, pomimo wspomnianych prawie 83 mln zł wydatków inwestycyjnych, dużego zapotrzebowania na majątek obrotowy netto oraz wypłaty w lipcu 106 mln zł dywidendy, utrzymaliśmy relatywnie niskie zadłużenie i wysoką płynnośćwskazuje Przemysław Grzybek, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Alumetal S.A.

W całym 2022 roku Grupa Alumetal wygenerowała ponad 165 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, a dług netto na koniec roku wynosił 221 mln zł, czyli zaledwie 0,8-krotności wyniku EBITDA.

 

***

ALUMETAL

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do grona największych w Europie. Obecne moce produkcyjne zakładów produkcyjnych Grupy Alumetal to 275 tys. ton rocznie. Oprócz stopów wtórnych Grupa Alumetal produkuje stopy pierwotne, stopy wstępne i drut do rozdrabniania ziarna, aluminium do odtleniania stali oraz topniki i sole w ramach działalności T+S Sp. z o.o. Klientami Grupy Alumetal w ponad 80% jest europejski przemysł motoryzacyjny.

Od lipca 2014 r. akcje Alumetal S.A. są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. Przed Komisją Europejską trwa procedura udzielania zgody na transakcję przejęcia 100% akcji Alumetalu przez Norsk Hydro.